Verduurzamen tijdens een hoge inflatie

Verduurzamen is één van de belangrijkste woorden geworden de afgelopen jaren. Het woord verduurzamen werd in vrijwel elke situatie als sleutelwoord gebruikt voor het oplossen van problemen. Er is sprake van klimaatverandering, het antwoord daarop was: we moeten verduurzamen! De energieprijzen gaan omhoog, ook hierop werd verduurzamen als oplossing genoemd. Als mensen geld willen besparen moeten ze verduurzamen en als je als politieke partij een kans wil maken om te regeren moet je in ieder geval in je verkiezingsprogramma aandacht hebben besteed aan verduurzamen. Natuurlijk heeft de focus op verduurzaming veel opgeleverd voor Nederlandse consumenten en bedrijven. Door het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden is er aanzienlijk minder gas verbruikt. Het plaatsen van zonnepanelen heeft er voor gezorgd dat mensen meer elektrische energie zelf kunnen opwekken. Toch zijn er ook keerzijden aan deze ontwikkeling. Er wordt namelijk zeer veel elektrische stroom opgewekt door vele huishoudens waardoor het energienetwerk weer overbelast dreigt te raken onder bepaalde weersomstandigheden. Daarnaast wordt investeren voor veel mensen lastiger nu de inflatie aan het toenemen is.

Minder zonnepanelen aangekocht

Vlak na de zomer verscheen er een opvallend bericht in de media. Er worden volgens installatiebedrijven aanzienlijk minder zonnepanelen aangeschaft en geïnstalleerd in Nederland. Lijkt er aan de voortdurende focus op verduurzaming een einde te zijn gekomen? Verduurzaming is natuurlijk niet gratis. Mensen die de afgelopen tijd hun woning hebben kunnen verduurzamen zullen daarvoor zelf geld beschikbaar hebben of geld tegen relatief goedkope voorwaarden hebben kunnen lenen. Het lenen van geld wordt echter steeds kostbaarder nu de ECB haar rentetarief heeft verhoogd en deze hogere rente is gaan doorwerken in de rentes op leningen die consumenten kunnen afsluiten. Verduurzamen is geen vanzelfsprekendheid meer. Er moeten door consumenten keuzes worden gemaakt met betrekking tot de investeringen die ze gaan doen. Bovendien zijn de berichten met betrekking tot het versoberen van de salderingsregeling niet bepaald gunstig voor consumenten die overwegen om veel zonnepanelen op dak te plaatsen. De opgewekte energie levert nauwelijks nog wat op. Bovendien kunnen energieprijzen ook in de min raken op bepaalde zonnige dagen met een gunstige wind.

Verduurzamen is een keuze geworden

Verduurzamen wordt daardoor steeds meer een beleidskeuze. Is het wel verstandig om duizenden euro’s te investeren in een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen als het onduidelijk is of deze installaties het gewenste rendement op gaan leveren. Bovendien zijn de energieprijzen de afgelopen maanden behoorlijk gedaald in vergelijk tot de eerste maanden van de oorlog die Rusland tegen Oekraïne begon. Toen stegen de energieprijzen aanzienlijk. Met name de prijs van aardgas nam sterk toe vanwege onzekerheden met betrekking tot de aardgasleveringen. Inmiddels is duidelijk geworden dat er wereldwijd voldoende andere leveranciers gevonden kunnen worden. De verduurzaming die reeds heeft plaatsgevonden heeft er voor gezorgd dat er minder aardgas wordt afgenomen in Nederland. Daarnaast heeft ook de zachte winter er voor gezorgd dat de aardgasopslag nauwelijks is aangesproken in Nederland. De warme septembermaand en de vrij warme start van de maand oktober dit jaar hebben ook al een gunstig effect op de aardgasmarkt.

Koopkracht

Men lijkt alleen de focus op verduurzamen te hebben als het echt nodig is. Als de noodzakelijkheid duidelijk is speelt echter de prijs ook een rol. Dat heeft weer alles te maken met koopkracht van consumenten en deze koopkracht is aan het dalen. Daarnaast zijn de economische ontwikkelingen niet bepaald gunstig. De industrie laat zwakke cijfers zien en de inflatie gaat niet naar beneden. Verder zijn de uurtarieven van bouwpersoneel en installatiemonteurs omhoog gegaan. Als verduurzamen niet noodzakelijk is zullen veel mensen met verduurzaming wachten totdat ze inzien dat het verduurzamen daadwerkelijk een gunstige investering is.