VEH: Extra hypotheeklening voor verduurzamen woning vaak geweigerd in 2018

Ongeveer een kwart van de hypotheekverstrekkers geeft geen maximale hypotheek van 106 procent van de woningwaarde wanneer de kopers hier om vragen als ze de aangekochte woning willen verduurzamen en energiezuiniger willen maken. Dat blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Uit het onderzoek kwam naar voren dat 30 procent van de hypotheekverstrekkers het hogere percentage voor de aankoop van de woning wel verstrekt als de woning voor het extra hypotheekbedrag wordt verduurzaamd. Echter verhogen deze hypotheekverstrekkers dan tegelijkertijd ook de rente op de hypotheeklening. De VEH geeft aan dat hypotheekverstrekkers geen extra drempels moeten gaan opwerpen voor woningkopers die hun nieuwe koopwoning willen verduurzamen.

In het onderzoek van de VEH is bekeken hoe 31 geldverstrekkers omgaan met de verduurzaming van woningen en de hoogte van het hypotheekbedrag. Van de hypotheekverstrekkers zijn er in ieder geval acht die geen extra geld beschikbaar stellen in de hypotheek als de woning worden verduurzaamd. Daaronder vallen ook een aantal toonaangevende hypotheekverstrekkers zoals ING en Aegon. Ook deze hypotheekverstrekkers staan het niet toe om meer te lenen voor het verduurzamen van de woningen. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat negen hypotheekverstrekkers wel een hogere hypotheek geven als mensen hun woning willen gaan verduurzamen maar tevens een hogere renteopslag eisen. Onder de hypotheekverstrekkers die deze werkwijze hanteren valt SNS bank. Deze Volksbank die onder de SNS-bank valt geeft echter aan dat de renteopslag niet te maken heeft met de verduurzaming van woningen maar met een beleid van de bank. De bank hanteert een rentepercentage voor hypotheken tot 100 procent van de woningwaarde en één voor erboven. “Dat geldt ook voor mensen die een hypotheek oversluiten of een restschuld financieren”, stelt een woordvoerder van de bank.

Nico Stolwijk van VEH vindt ook deze werkwijze niet juist. In een reactie geeft hij aan dat op deze manier: “het grootste voordeel van de energiebesparing naar de bank gaat in plaats van naar de klant”. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zal binnenkort van de Vereniging Eigen Huis een brief ontvangen waarin wordt opgeroepen om de hypotheekverstrekkers te wijzen op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de bekostiging van de verduurzaming van woningen.