Inflatie in augustus 2022 op 13,6 procent

In de maand augustus van 2022 is de inflatie uitgekomen op 13,6 procent. De boodschappen en andere producten zijn daarmee aanzienlijk duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dit komt naar voren uit cijfers die gepubliceerd zijn door het statistiekbureau CBS. De inflatie is nog harder toegenomen dan in de maand juli. Verschillende producten zijn aanzienlijk in prijs gestegen. Het gaat hierbij om de prijzen voor elektrische stroom en aardgas.

Deze prijzen zijn met name zo hoog omdat Rusland de toevoer van aardgas naar Europa via Gazprom heeft gereduceerd. Daardoor is aardgas weer schaarser geworden. De kans bestaat dat aardgas ook de komende tijd nauwelijks vanuit Rusland geleverd gaat worden. Dat zorgt er voor dat de gasprijzen mogelijk nog verder gaan oplopen waardoor aardgas nog duurder gaat worden. De marktprijzen voor aardgas stegen in augustus tot nieuwe recordprijzen. Ook andere fossiele brandstoffen werden duurder. De prijzen voor energie, benzine, diesel en andere brandstoffen zijn in het afgelopen jaar met ruim 88 procent gestegen.