Stikstofproblematiek belemmert de woningbouw vlakbij Natura 2000-gebieden in 2020

Er zijn in Nederland strenge stikstofrestricties die er voor zorgen dat in bepaalde gebieden geen of nauwelijks bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Het gaat hierbij om kwetsbare Natura 2000-gebieden. Door een verhoogde stikstofemissie tijdens het bouwen en in de periode daarna kan de flora en fauna in diversiteit en kwaliteit achteruit gaan. Daarom zijn de stikstofrestricties zo streng. De Nederlandse maatregelen op het gebied van stikstofreductie hebben een grote invloed op de bouw.

Ons land is vrij dichtbevolkt ten opzichte van veel andere Europese landen. Dat zorgt er voor dat de Europese wetgeving op het gebied van stikstofreductie een groot effect heeft op de bouwactiviteiten in Nederland. Het aantal bouwprojecten vlakbij Natura 2000-gebieden is gedaald. Deze daling is in bepaalde gebieden zelfs hoger dan twintig procent. Dat is niet goed voor de woningbouw in Nederland. Zo nam de bouw van woningen in Overijssel zelfs met 22,5 procent af. Dit hebben de ABN AMRO en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdag 16 oktober 2020 in een rapport bekend gemaakt. In totaal zouden ruim honderd gemeenten in Nederland te maken hebben met een daling in de woningbouw ten gevolge van de stikstofproblematiek.

Stofkapjes en stofmaskers zijn geen medische mondkapjes

Mensen die een besmetting met het coronavirus willen voorkomen zijn gevoelig voor berichten over persoonlijke beschermingsmiddelen die mensen tegen het coronavirus kunnen beschermen. Daarnaast zijn er mensen die graag winst willen behalen uit deze moeilijke tijd en op verschillende manieren mensen goedkope rommel proberen aan te smeren als schijnveiligheid. Zo worden onder andere stofmaskers verkocht als medische mondkapjes.

Zo werd een tijdje terug in de media bekend gemaakt dat apotheken in Amsterdam eenvoudige stofmaskers verkochten van de Gamma als medische mondkapjes. Een woordvoerder van de GGD vis verbaasd over deze gang van zaken. Volgens de woordvoerder zijn stofkapjes niet geschikt om gebruikt te worden tegen het coronavirus. Daarnaast wordt de aanschaf van mondkapjes in veel gevallen afgeraden als burgers niet ziek zijn.

Bovendien geeft de woordvoerder van de GGD aan dat de mondkapjes van de GAMMA niet aan de regels voldoen. Dat is ook logisch want deze mondkapjes zijn niet geschikt voor medisch gebruik. Het is daarom onlogisch dat deze mondkapjes worden verkocht door apotheken. Volgens het RIVM zouden medewerkers van de apotheken moeten weten dat stofmaskers niet verantwoord zijn voor medisch gebruik.

De productie van de elektrische Audi e-tron in de knel door tekort accupakketten in 2020

De productie van de volledig elektrische Audi e-tron wordt onderbroken vanwege een tekort aan accupakketten. Dit werd maandag 24 februari 2020 bevestigd door een woordvoerder van Audi tegenover persbureau Bloomberg. Sinds afgelopen donderdag zou de productie van Audi in Brussel stilliggen. Dit is het gevolg van de beperkte toevoer van accupakketten vanuit Polen. Dit land krijgt de accupakketten vanuit de Zuid-Koreaanse leverancier LG Chem. Verschillende autoproducenten hebben last van de moeilijke verkrijgbaarheid van accupakketten. Ook Jaguar heeft hier last van.

Daardoor moest dat automerk de productie van de elektrische I-Pace terug terugschroeven. Mercedes-Benz heeft ook een tekort aan accupakketten voor de productie van de EQC, tenminste dat was eerder in het nieuws maar wordt nu weer tegengesproken. In ieder geval wordt duidelijk dat de productie van elektrische auto’s vooral draait om de beschikbaarheid van de juiste hoeveelheid accu’s. Van de Audi e-tron zouden in 2020 in totaal 80.000 exemplaren moeten worden gebouwd. Dat is echter volgens LG Chem moeilijk want dit bedrijf kan slechts de helft van dit aantal aan accupakketten leveren. De e-tron is echter wel heel populair. In december 2019 was de Audi e-tron na de Tesla Model 3 de meest geregistreerde elektrische auto van Nederland.

Aantal techbedrijven nemen in 2020 niet deel aan techbeurs Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vanwege coronavirus

Een aantal grote techbedrijven zoals Amazon, LG, Ericsson en NVIDIA zullen niet deelnemen aan de techbeurs Mobile World Congress (MWC) die in Barcelona wordt gehouden. De grote bedrijven hebben hun deelname ingetrokken uit angst voor het coronavirus. Naast de genoemde bedrijven zijn er ook verschillende andere techbedrijven die twijfelen of ze deel moeten nemen aan de beurs. Zo twijfelt bijvoorbeeld Samsung twijfelt nog of het deel wil nemen aan de beurs.

De organisatie van MWC heeft aangegeven dat de beurs gewoon doorgaat ondanks het virus. Toch zullen er wel speciale maatregelen worden genomen. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat er nauwelijks kans bestaat op besmetting door het virus. Om die reden worden bezoekers uit de provincie Hubei in China geweerd. In die Chinese provincie zijn veel besmettingen van het Coronavirus geconstateerd. Ook bezoekers die kort geleden nog in China zijn geweest moeten kunnen aantonen dat ze twee weken gezond buiten het land verkeren.

Wereldwijd zijn er ruim 37.000 mensen met het coronavirus besmet. In totaal zijn 811 personen overleden ten gevolge van het virus. Een grote beurs of een andere omgeving waarbij veel mensen samen komen is een gevaarlijk gebied als het gaat om verspreidingen van virussen. Jaarlijks bezoeken zo’n honderdduizend mensen MWC. Daardoor is deze beurs een risicovolle omgeving. Sommige bedrijven willen dit risico niet nemen.

WAB zorgt voor meer zzp’ers in 2020

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn goed op de hoogte van de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat is opmerkelijk want deze wet treed over een paar dagen in werking. Op 1 januari 2020 treed de WAB in werking en zullen bedrijven zich aan de bepalingen uit deze wet moeten houden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor flexwerkers. De WW-premiedifferentiatie zorgt er namelijk voor dat voor flexwerkers meer WW-premie moet worden afgedragen. Dat maakt flexwerkers duurder in Nederlander.

Zzp’ers vallen niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe wet zorgt er daarom voor dat er meer flexwerkers zzp’er zullen gaan worden. Bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om vaste krachten aan te nemen en hun flexibele schil willen behouden zullen hun flexkrachten aansporen om zzp’er te worden. Dat zorgt er voor dat flexwerkers dus niet meer zekerheid krijgen maar nog steeds flexibel actief worden op de arbeidsmarkt in de vorm van zelfstandige zonder personeel. Omdat zzp’ers meer doen dan alleen hun werkzaamheden bij een bedrijf is dat niet voor iedereen een ideaal toekomstbeeld. Als zzp’er moet je namelijk achter je eigen opdrachten aan en moet je jezelf ook verzekeren.

Bovendien moet je er ook voor zorgen dat bedrijven de rekeningen gaan betalen voor de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Dat vereist ondernemerschap en dat past niet bij iedere werknemer. Het projectmatig werken zorgt bovendien voor nieuwe onzekerheden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in ieder geval geen einde maken aan flexibilisering op de arbeidsmarkt. De kans is juist groot dat er meer mensen flexibel zullen gaan werken in de rol van zzp’er. Bovendien zullen de zzp-tarieven verder gedrukt worden door de komende economische crisis.

Vlak voor Kerst 2019 solliciteren naar een technische baan is mogelijk bij Technicum

Technicum uitzendbureau blijft ook in de Kerstweken gewoon open. Behalve op Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag is het bij de vestigingen van Technicum gewoon mogelijk om binnen te lopen en te solliciteren naar een baan. Veel sollicitaties komen tegenwoordig binnen via internet maar Technicum vind een persoonlijk contact met flexwerkers en sollicitanten belangrijk. Technicum beschouwt zichzelf als werkgever op de flexibele arbeidsmarkt en hecht een grote waarde aan een goed netwerk met klanten, werknemers en met sollicitanten.

Een goed netwerk werkt pas effectief als men bereikbaar is. Technicum heeft een landelijke verspreiding van vestigingen. Dat zorgt er voor dat er voor de meeste sollicitanten een vestiging van Technicum in de buurt is. Mocht een Technicumvestiging toch niet binnen reisbereik aanwezig zijn dan is telefonisch contact of contact via de mail altijd mogelijk. De consultants helpen werkzoekenden in de techniek graag aan een nieuwe uitdagende baan. Ook wanneer je op zoek bent naar een BBL opleiding of andere opleiding in de techniek ben je bij Technicum aan het juiste adres. Wil je meer weten over Technicum en de vacatures binnen deze organisatie klik dan op de knop: Vacatures Technicum. Voor meer informatie over BBL opleidingen kun je op de knop: BBL Technicum klikken.

WAB: meer flexwerkers beschikbaar begin 2020

Aan het begin van 2020 zullen veel bedrijven met een flexibele schil besluiten om afscheid te nemen van een deel van hun flexwerkers. Het begrip flexwerkers is breed. Dit zijn werknemers met een tijdelijk contract of een oproepcontract. Ook uitzendkrachten en gedetacheerd personeel worden tot de flexwerkers gerekend. Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden flexwerkers voor bedrijven duurder. Bedrijven moeten namelijk voor flexkrachten 5 procent meer afdragen aan de WW ten opzichte van vaste krachten.

De overheid dacht dat bedrijven door deze verhoogde WW afdracht (premie differentiatie) geprikkeld zouden worden om meer vaste contracten te verstrekken aan werknemers. Deze ontwikkeling is echter zeer onwaarschijnlijk. Bedrijven zijn namelijk onzeker over de toekomst. Eind 2020 zijn er nog grote onduidelijkheden over de Brexit. Ook de handelsafspraken tussen China en Amerika zijn niet afgerond. Verder hebben bepaalde sectoren last van stikstofproblemen en problemen met betrekking tot PFAS. Dat zorgt er voor dat bedrijven moeilijk kunnen inschatten wat het komend jaar zal opleveren. Daardoor is het ook lastig om te bepalen of er langdurig extra krachten nodig zijn. De onzekerheden worden grotendeels door de binnenlandse en buitenlandse politiek veroorzaakt. De ondernemers worden echter nauwelijks tegemoetgekomen. In plaats daarvan staan de ondernemers steeds verder onder druk.

De cao-onderhandelingen en nieuwe cao’s hebben er voor gezorgd dat veel werknemers in de grootmetaal en kleinmetaal een loonsverhoging hebben gekregen. Hoewel deze werknemers deze verhoging in de meeste gevallen hebben verdient zijn de kosten voor werkgevers toegenomen. Daarom denken werkgevers na over het beperken van kosten. Iedereen weet dat personeelskosten een grote kostenpost zijn voor bedrijven. Aangezien het ook onder de nieuwe WAB wetgeving nog steeds makkelijker is om afscheid te nemen van flexwerkers is de kans groot dat de flexibele krachten vaker naar huis zullen worden gestuurd. Omdat de kosten van flexibele arbeid toenemen is de kans ook groot dat flexwerkers langer thuis blijven zitten. Als flexwerker zul je in 2020 minder snel werk vinden want je bent voor veel bedrijven te duur. Een vast contract zit er niet direct in voor veel flexwerkers. Vooral flexwerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen langer zonder werk komen te zitten het komende jaar. Dat is allemaal dankzij het mislukken van de WAB.

ECB beleid medeverantwoordelijk voor lage rente en problemen pensioenfondsen 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een grote invloed op het economische beleid in Europa. Een belangrijke factor in de economie is de rente. De ECB heeft de rente de afgelopen tijd een aantal keer naar beneden gebracht. Daardoor werd lenen in Europa goedkoper. Het gevolg is echter ook dat rendement op spaargeld lager werd. Ook voor obligaties en andere beleggingen werd en wordt minder rente en rendement uitgekeerd. Organisaties die veel geld doormiddel van investeringen hebben ondergebracht in obligaties merken dat hun rendement verdampt door het beleid van de ECB.

Een voorbeeld van organisaties die veel last hebben van de lage rente zijn de pensioenfondsen. Volgens de heer Knot van De Nederlandse Bank heeft het beleid van de ECB er onder andere voor gezorgd dat Nederlandse pensioenfondsen het lastig hebben. Toch is de ECB niet de enige verantwoordelijke voor de kortingen die pensioenfondsen waarschijnlijk gaan doorvoeren. Knot geeft in een reactie aan dat het te makkelijk is om alleen de ECB de schuld te geven van de moeilijke situatie waarin verschillende pensioenfondsen terecht zijn gekomen. “Er is in de pensioenwereld meer misgegaan. Er zijn ook pensioenfondsen die helemaal niet hoeven te korten en zelfs de pensioenen indexeren. Die hebben andere beleggingskeuzes gemaakt” aldus Knot.

Volgens knot heeft de langzame hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel niet meegeholpen aan een betere positie van pensioenfondsen. Ongeveer tien jaar geleden werd in Nederland al gesproken over pensioenhervorming. Dit proces heeft ruim tien jaar geduurd. Daardoor is men in Nederland op dit moment te laat en moeten pensioenfondsen alsnog korten op de pensioenuitkeringen.

Welke isolatiemaatregelen vallen onder de subsidie SEEH vanaf 2019?

De Subsidie energiebesparing eigen huis oftewel de SEEH wordt weer opnieuw van kracht op 2 september 2019. De SEEH was eerder al ingevoerd in september 2016 maar werd toen in de maand april van 2017 stopgezet omdat de subsidiepot toen op was. De subsidie werd ingevoerd zodat woningeigenaren financieel gecompenseerd kunnen worden als ze hun woning willen isoleren. Door meer woningen te isoleren hoeft er minder energie te worden verbruikt en kan het aardgasverbruik in Nederland omlaag. Dat zorgt voor een lagere CO2 emissie en tevens voor minder druk op de aardgaswinning in Groningen. Ook vanaf 2 september 2019 is de subsidie weer van kracht met dezelfde doelstelling: het energieverbruik verlagen van Nederlandse huishoudens.

Waarvoor kan de SEEH worden aangevraagd?
De subsidie kan worden aangewend voor verschillende werkzaamheden in de woningisolatie:

  • Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren van een woning.
  • Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak van een woning. Ook voor het isoleren van een bestaande zolder- of vlieringvloer als de zolder onverwarmd is.
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem. Ook het isoleren vanuit de kruipruimte onder de woning.
  • Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal.
  • Hoogrendementsglas: het vervangen van enkel glas door HR++-glas of door triple-glas (driedubbel glas).

BBL opleiding vergroot kans op technisch werk in 2019

Er is volop werk in de techniek in 2019 alleen is er te weinig personeel om alle technische vacatures op te vullen. Toch zijn er ook nog steeds mensen die werkloos zijn en zoeken naar een baan. Een deel van deze werklozen zou graag aan de slag willen in de techniek maar hebben een gebrek aan werkervaring en opleiding om in aanmerking te kunnen komen voor een vacature. Gelukkig is er een oplossing namelijk de BBL opleiding.

Werken en leren
Steeds meer bedrijven staan open voor instromers met een BBL opleiding. Deze werknemers gaan in feite aan de slag met werken en leren. Dat betekent dat ze vrijwel iedere dag op hun werk aanwezig zijn om daar vaardigheden in de praktijk te brengen onder toezicht van ervaren vakkrachten. Gemiddeld gaat een BBL-er 1 keer per week een dag of dagdeel naar school om theorie te leren, toetsen te volgen en ervaringen te delen.

BBL aanmelding
BBL is een ideale oplossing voor mensen die aan de slag willen in de techniek maar nog niet de eerste stap hebben kunnen nemen in een technische loopbaan. Twijfel niet langer en ga je aanmelden voor een BBL opleiding in de techniek door op de knop “BBL Technicum” te klikken.

Technischwerken.nl heeft bijna 4000 bezoekers per dag in juni 2019

In juni 2019 behaalt onze website Technischwerken.nl gemiddeld ongeveer 3.600 bezoekers per dag. Op wekdagen ligt het aantal bezoekers gemiddeld boven de 3.800 maar in de weekenden daalt het aantal bezoekers naar ongeveer 2000 per dag. Uit deze cijfers zou je de conclusie kunnen trekken dat vooral onder werktijd of schooltijd veel gebruik wordt gemaakt van de informatie op Technischwerken.nl. Dat is niet verwonderlijk want veel van de teksten zijn informatief en kunnen gebruikt wordt om een opleiding te kiezen of een bepaalde beroepsgroep. Ook is er veel informatie met betrekking tot de energietransitie, de krapte op de arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen. Deze onderwerpen zijn in 2019 volop in de media te vinden maar op de website Technischwerken.nl wordt over het algemeen de vertaalslag gemaakt naar de techniek en de kansen die de maatschappelijke ontwikkelingen bieden voor technisch personeel.

Omdat de techniek dynamisch is wordt er ook aandacht besteed aan flexwerk. In de techniek werken veel mensen op flexibele basis aan verschillende opdrachten en projecten. Technische uitzendbureaus, detacheringsbureaus en headhunters houden de technische arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. Er worden weer kansen verwacht nu er nieuwe wetgeving ontstaat met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook de komende tijd zal op Technischwerken.nl de nodige informatie verschijnen over deze nieuwe wet en de uitwerking daarvan op de technische arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de teksten op de website zijn nog geschreven door Pieter Geertsma maar gelukkig ontvangen we ook regelmatig informatieve teksten van studenten en bedrijven die we plaatsen in onze categorieën. Zo wordt de website groter en kunnen we een nog breder publiek bereiken.

UWV betaalt honderden miljoenen euro’s ten onrechte uitgekeerd aan arbeidsongeschikten

Het UWV zou volgens drie verenigingen van verzekeringsartsen “honderden miljoenen” euro’s ten onrechte betalen aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De verenigingen hadden het bericht afgelopen maandag bekendgemaakt aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de verenigingen van verzekeringsartsen zou de keuring op arbeidsongeschiktheid niet altijd juist worden uitgevoerd. De artsenverenigingen die brief hebben opgesteld zijn de GAV, NOVAG en NVVG. Deze verenigingen geven aan dat verpleegkundigen de mate van arbeidsongeschiktheid regelmatig verkeerd hebben beoordeeld.

De verpleegkundigen zijn volgens de vereniging van artsen onvoldoende opgeleid om een goede keuring te doen voor arbeidsongeschiktheid. De artsen baseren zich op een zaak van een Gronings UWV-kantoor. Hierbij werden de dossiers van 2.880 mensen beoordeeld door verpleegkundigen. In totaal werden door de verpleegkundigen 2000 mensen aangemerkt als langdurig arbeidsongeschikt. Deze groep kreeg daardoor een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot aan hun pensioen. Volgens de artsenverenigingen is dit aantal “volstrekt ongeloofwaardig”. Het gaat om een aandeel van 78 procent van de groep. Gewoonlijk is slechts 20 procent beoordeelde personen arbeidsongeschikt.

Heijmans schrijft in 2017 voor het eerst sinds 2011 zwarte cijfers

Het gaat beter met de bouwsector en ook bouwbedrijf Heijmans merkt dit in haar cijfers en resultaten. In de eerste helft van 2017 heeft Heijmans een winst weten te behalen. In 2016 had het bedrijf echter te maken met rode cijfers. Volgens Heijmans is de eerste helft van 2017 de eerste periode dat er weer zwarte cijfers werden geschreven sinds 2011. Vooral de woningbouwsector is een aanjagende factor geweest voor veel bouwbedrijven. Ook Heijmans profiteerde van herstel in de woningbouw. Daarnaast presteerde de divisie infra ook goed bij Heijmans.

De nettowinst bedroeg in de eerste helft van 2017 in totaal 20 miljoen euro. In 2016 was er nog sprake van een verlies van 12 miljoen euro. Het onderliggende bedrijfsresultaat in Nederland is gegroeid naar een plus van 9 miljoen euro. Een jaar geleden werd nog een verlies geleden van 9 miljoen euro. In 2016 moest het bouwbedrijf nog een aantal grote bedragen afschrijven op verschillende projecten waarop verlies werd geleden. Dat zorgde er voor dat het bedrijf verliezen leed. Momenteel is Heijmans zich volledig aan het richten op de Nederlandse markt. Dit houdt in dat het bedrijf haar buitenlandse activiteiten aan het afbouwen en verkopen is.

Zuivelindustrie levert meer kwaliteit in 2017

De zuivelindustrie is voor Nederland een belangrijke sector. De zuivel die in Nederland wordt geproduceerd is wereldwijd bekend. Zuivel is een benaming voor alle voedingsmiddelen die uit rauwe melk worden bereid. In Nederland wordt verreweg de meeste zuivel gefabriceerd uit koeienmelk. Bekende producten die uit zuivel gefabriceerd worden zijn:

  • Yoghurt
  • Kwark
  • Vla
  • Slagroom
  • Kaas

Naast bovenstaande producten worden in de zuivel nog veel meer producten gefabriceerd. Met melk kan men blijkbaar veel meer producten maken en dat biedt nieuwe kansen op de markt. Zo wil de horeca in Nederland een toonaangevende rol spelen op dit gebied. Deze sector wil van melk nieuwe kwaliteitsproducten produceren.

Ambachtelijke producten
Nu de economie aan het herstellen is heeft men meer geld beschikbaar. Men kan meer geld besteden aan kwaliteit en daardoor is er ook sprake van een groeiende interesse voor ambachtelijke producten. Emile van der Staak is chef bij De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Hij geeft aan dat boter nu op dezelfde ambachtelijke manier wordt gemaakt als vroeger. Deze traditionele manier van werken wordt door oudere mensen herkend. Kleine lokale boeren zijn vooral bezig met het ambachtelijk produceren van zuivelproducten.

Food Professional Day
Op 20 maart 2017 zijn de nieuwe innovaties op voedselgebied getoond op de Food Professional Day. Dit is een jaarlijks evenement voor de foodprofessional in Wageningen. De editie van 2017 was voornamelijk gericht op zuivel. Er werden veel ambachtelijke zuivelproducten getoond. In de markt blijkt een duidelijke drang naar ambacht te zijn ontstaan. Daaraan proberen veel zuivelbedrijven geld te verdienen.

Hoe kunnen woningen worden omschreven?

De woningbouw is een belangrijk segment van de bouwsector. Daarnaast is de woningbouw zeer nauw verbonden met de huizenmarkt en de hypotheeksector. Deze twee elementen vormen belangrijke onderdelen van de economie. Er zijn in Nederland veel bedrijven actief in de woningbouw. Het gaat hierbij niet alleen om bedrijven die woningen bouwen. Er zijn namelijk ook talloze bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen van installaties op het gebied van elektra, water en gas.

Verder zijn er veel bedrijven actief in het maken van bouwmaterialen, zoals dakpannen, bakstenen, elementen, heipalen, kozijnen, ramen en andere materialen die gebruikt worden bij het bouwen van woningen. De woningbouw heeft om die reden de aandacht van het bedrijfsleven en de politiek. De woningbouw is veelomvattend ook in de vormgeving en typen van de woningen in onderstaande tekst is beschreven wat men onder een woning verstaat.

Definitie van een woning?
Een woning wordt ook wel vertaald met een huis. Dit is een gebouw dat gebruikt wordt door mensen om in te verblijven en te wonen. Het woord wonen kan worden gedefinieerd als het verblijven in een gebouw. Dit gebouw dient als verblijfplaats voor de bewoner of bewoners. Een woning kan vervolgens worden gedefinieerd als woonruimte of ruimte die bedoelt is om in te wonen.

Algemene eigenschappen van een woning
Een gebouw moet aan een aantal eigenschappen voldoen om als woning te kunnen worden gebruikt en gedefinieerd. De basiseigenschappen zijn gekoppeld aan de bewoonbaarheid van de woning. Een woning is bewoonbaar wanneer deze muren bevat en een dak. Deze muren en het dak moeten van voldoende stevig materiaal zijn gemaakt en goed zijn geconstrueerd. Een goed geconstrueerde woning is bestand tegen weersinvloeden en kan daarnaast worden afgesloten zodat de bewoners veilig in de woning kunnen vertoeven.

De meeste woningen bevatten meerdere kamers maar dat hoeft niet. Als men de hiervoor genoemd beschrijving hanteert vallen veel gebouwen onder de noemer woning. In de praktijk blijken er echter verschillen te bestaan onder wat men onder een woning verstaat. De eenvoudige onderkomens van mensen in sloppenwijken worden door die bewoners als woningen beschouwd terwijl andere mensen deze gebouwtjes beschouwen als onbewoonbare krotten. In warme streken zien woningen er daarnaast anders uit dan in woningen die in koude klimaten zijn gebouwd.

Vertrekken in woningen
Woningen kunnen verschillende vertrekken bevatten. In veel Westerse landen bevatten woningen meerdere kamers. Er is een woonkamer waarin men een groot deel van de tijd doorbrengt. Daarnaast zijn er slaapkamers en is er meestal een bijkeuken. De keuken kan een aparte ruimte zijn maar kan ook ingebouwd zijn in de woonkamer. Verder hebben veel woningen een zolder of een bergruimte.

In het verleden hadden veel woningen ook een kelder maar tegenwoordig worden in de woningbouw nauwelijks nog kelders gebouwd. Daarentegen bouwt men wel vaak een garage aan de woning vast die door een deur vanuit de woning kan worden bereikt. Verder bevatten veel woningen ten minste één toiletruimte en een badkamer. De badkamers worden regelmatig omgebouwd tot complete wellness ruimtes waarin mensen kunnen ontspannen.

Wensen van woninggebruikers veranderen door de jaren heen

Een huis wordt ook wel een woning genoemd. Dit is een gebouw of bouwwerk dat bedoelt is voor bewoning door mensen. Een huis is een gebouw of een deel van een gebouw dat muren bevat en een dak. De vormgeving van een huis kan verschillend zijn evenals de afmetingen kunnen verschillen. Een woning bevat naast buitenmuren meestal ook binnenmuren en kan één verdieping of meerdere verdiepingen bevatten maar dat hoeft niet. Een woning moet vooral beschutting en bescherming bieden aan de bewoners. Deze bescherming moet geboden worden tegen weersinvloeden zoals wind, neerslag, zon en extreme temperaturen.

Woning als bescherming
Daarnaast dient een woning bescherming te bieden aan haar bewoners tegen ongewenste bezoekers zoals dieven en inbrekers. Verder dient een woning ook bescherming te bieden tegen (grote) dieren. De mate van deze bescherming is echter afhankelijk van de plek waar de woning wordt gebouwd. In sommige landen zijn bepaalde risico’s relevanter dan in andere landen. Daarom zijn er grote verschillen in de wereld met betrekking tot de woningbouw.

Ook de eisen aan woningen verschillen wereldwijd. In sommige werelddelen is er bijvoorbeeld sprake van aardverschuivingen, hierdoor worden extra zware eisen gesteld aan het fundament en de constructie van de woningen. Andere gebieden in de wereld zijn juist extreem warm of extreem koud. Al deze aspecten hebben invloed op de vormgeving en constructie van de woning.

Wettelijke eisen met betrekking tot woningbouw
Een paar honderd jaar geleden vond men het vooral belangrijk dat een woning stevig was en een goede bescherming bood tegen het weer en de tocht. Tegenwoordig wordt dat gezien als een vanzelfsprekendheid. Een woning bevat meerdere vertrekken en er zijn strenge eisen ontwikkelt met betrekking tot de veiligheid en de duurzaamheid van een constructie. In het Bouwbesluit zijn veel van deze eisen terug te vinden. De meeste bouwmaterialen moeten gekeurd worden en voorzien zijn van een keurmerk (CE) voordat ze mogen worden gebruikt op de bouw. Niet alleen aan het gebouw zelf zijn strenge eisen gesteld ook aan het bouwproces. Dit moet conform strenge voorschriften gebeuren. De Arbowet en de arbeidsinspectie zijn hierbij belangrijke elementen. Om de veiligheid op de bouw te vergroten worden verschillende veiligheidstrainingen gegeven zoals basis VCA en VCA VOL.

Wensen van de gebruiker van de woning
De wensen van mensen met betrekking tot comfort nemen toe. Dit ziet men ook terug in de woningbouw. Men wil zichzelf vooral behaagelijk voelen in een woning. Doormiddel van domotica en domoticasystemen is men in staat om ‘slimme woningen’ te bouwen. Een woning of huis met domotica bevat een speciaal computersysteem waarmee de verlichting en de verwarming nauwkeurig kunnen worden afgestemd op de wensen van de gebruiker. Centrale verwarming, vloerverwarming en vergaande ontwikkelingen op het gebied van wellness en sanitair zorgen er voor dat mensen zich in een woning zeer comfortabel kunnen voelen. Met name de aanpassingen op het gebied van sanitair zorgen er voor dat mensen complete sauna’s en ontspanningsruimtes hebben waarin ze kunnen ‘onthaasten’ of ‘relaxen’.

Duurzaamheid in de woningbouw
Verder willen mensen ook dat een woning duurzaam is. Termen zoals CO2 neutraal worden bij veel bouwprojecten genoemd. Woningen worden doormiddel van verschillende moderne technologieën zo duurzaam mogelijk gemaakt. Dit is niet alleen de wens van de gebruikers ook de wet dwingt projectontwikkelaars en bouwbedrijven om duurzamer te bouwen.

Woningbouw in de toekomst
Woningen zullen in de toekomst nog meer voorzieningen en installaties bevatten die het gebruiksgemak en woongenot van de bewoners bevorderen. Domotica zal steeds verder ontwikkelt worden en nieuwe functies bieden aan de eigenaren van woningen. Verder zullen woningen ook energiezuiniger worden. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruiken van gerecyclede materialen bij de bouw en aan natuurlijke dakbedekking in de vorm van groene daken of vegetatiedaken. Deze daken worden tegenwoordig als steeds meer toegepast.

Verder is er ook veel aandacht voor zonnepanelen, zonnekegels en andere voorzieningen die gebaseerd zijn op het benutten van zonne-energie. Ook is er meer aandacht voor aardwarmte en aardstralen. De technologie staat op deze gebieden niet stil. De natuur biedt onuitputtelijke energiebronnen die rendabel moeten worden gemaakt. Uiteindelijk zal men er naar streven dat woningen zoveel mogelijk in staat zijn om hun eigen energie op te wekken. Hierdoor wordt men ook minder afhankelijk van kolencentrales en gasleveranciers. De machtsverhoudingen in de wereld kunnen hierdoor ook veranderen omdat een groot deel van de machtsverhoudingen gebaseerd zijn op voorraden fossiele brandstoffen.

De woningbouw is een sector die nauw verbonden is met de economie en de politiek. Ook met de arbeidsmarkt heeft de woningbouw een sterke band. De werkgelegenheid in Nederland met name in de bouwsector leeft op als er meer woningen worden gebouwd. Voor het zover is moet de koopkracht en het consumentenvertrouwen wel toenemen op de markt. Deze factoren hebben echter weer te maken met de economie en de politiek. Hierdoor is alles met elkaar verbonden. De woningbouw is en blijft belangrijk voor de politiek.

Technische uitzendbranche begin april 2014

De eerste drie maanden van 2014 verliepen goed voor uitzendbureaus in de techniek. Er blijkt een groeiende vraag naar technisch personeel op de arbeidsmarkt aanwezig te zijn. Dit heeft vooral te maken met de toenemende drukte bij technische bedrijven. De toenemende drukte en het stijgende  productieniveau is echter niet bij elk bedrijf aanwezig. Met name specialistische bedrijven in de techniek merken een toenemende vraag. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan bedrijven die machines en apparaten ontwerpen en bouwen voor sectoren zoals ziekenhuizen en de procesindustrie. Deze sectoren blijven altijd aanwezig in de maatschappij daarom zullen bedrijven die producten en technische oplossingen bedenken voor deze sectoren met regelmaat nieuwe opdrachten krijgen.

Er ontstaat een kettingreactie in de techniek omdat de meeste machinebouwers samenwerkingsverbanden hebben met andere bedrijven. Hierdoor kunnen ze bijvoorbeeld plaatbewerking, verspaning en constructie voor een deel uitbesteden. Dit zorgt er voor dat specialistische bedrijven in de techniek geen enorme investeringen hoeven te doen in een machinepark dat ze nauwelijks gebruiken. Daarvoor kunnen ze de samenwerking met toeleveranciers benutten.

De bouwsector krabbelt aan het begin van 2014 langzamerhand overeind. Deze sector is echter nog niet hersteld van de schade die de economische crisis heeft veroorzaakt. Het stijgende consumentenvertrouwen zorgt er voor dat de woningmarkt verbetert. Er worden meer huizen verkocht. Dit resulteert niet direct in een toename van het aantal nieuwbouwprojecten. Over het algemeen ijlt de woningbouw na op de huizenverkoop. Toch kan ook de bouwsector de rest van 2014 en 2015 met een toenemend vertrouwen tegemoet zien.

Technisch recruitment en technisch uitzenden
Uitzendbureaus en recruitmentbureaus in de techniek merken een stijgende vraag naar technisch personeel. Aan dit personeel worden zeer hoge eisen gesteld. Veel bedrijven aarzelen om technisch personeel aan te nemen. Ze besluiten meestal op het allerlaatste moment om externe technici in te zetten. Dit zorgt er voor dat uitzendkrachten en detacheringspersoneel weinig mogelijkheden en weinig tijd krijgen om goed ingewerkt te worden. Ze moeten meteen volledig inzetbaar zijn. Professioneel recruitment in de techniek krijgt bij technische uitzendbureaus en andere bureaus die gericht zijn op technisch recruitment de volle aandacht.

Met name ervaren technische arbeidsbemiddelingsbureaus weten de kansen in de technische branche goed te benutten. Kennis van de klantenkring en een goed personeelsbestand met gekwalificeerde technici is van groot belang om snel een goede ‘match’ te maken tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in 2014. Net als reguliere bedrijven staan ook technische uitzendbureaus en technische recruitmentbureaus onder druk. Ze moeten zo snel mogelijk goed gekwalificeerd personeel leveren. Een zogenoemde ‘mis-match’ moet zoveel mogelijk worden uitgesloten. Bedrijven willen over het algemeen een korte sollicitatieronde met goede kandidaten. De reden hiervoor is dat bedrijven over het algemeen willen dat het nieuwe technische personeel zo snel mogelijk aan de slag gaat.

Zoeken naar technisch personeel
Technisch recruitment vindt overal plaats. Niet alleen op vacaturebanken zoeken technische arbeidsbemiddelaars naar personeel ook social media wordt regelmatig als bron aangeboord.  Daarnaast maken veel uitzendbureaus en recruitmentbureaus in de techniek ook gebruik van hun eigen klantenbestand en kennissenkring. Een ervaren technische arbeidsbemiddelaar heeft hierbij een voordeel ten opzichte van onervaren medewerkers bij technische uitzendbureaus en recruitmentbureaus. Hoe sneller iemand kan ‘schakelen’ op een bureau hoe beter het is. Ervaren technisch personeel is in de meeste gevallen aan het werk. Daarom zoeken met name headhunters bij veel bedrijven naar geschikte kandidaten. Dit wordt meestal niet in dank afgenomen door bedrijven die het personeel zien vertrekken door de bemiddeling van headhuntersbureaus. Daarnaast zorgt deze ontwikkeling er wel voor dat bedrijven er alles aan zullen doen om waardevolle technici binnen het bedrijf te houden.

Ontwikkelingen in de techniek
De techniek neemt een steeds belangrijker plaats in op de wereldmarkt. Bedrijven concurreren met elkaar op het gebied van technologie. De prijs speelt nog wel een belangrijke rol maar de prijsverschillen zullen in de toekomst steeds kleiner worden. Oost-Europese landen en landen zoals China en India ontkomen er niet aan om god gekwalificeerd technisch personeel een degelijk salaris te geven. De arbeidsmarkt kent namelijk geen fysieke grenzen meer. Dit houdt in dat veel goed opgeleide technici bereid zijn om te emigreren wanneer ze in andere landen wel een goed salaris kunnen verdienen en een uitdagende baan kunnen krijgen.

In Nederland is er ook een groeiende vraag naar technische personeel dat in staat is om nieuwe producten te bedenken en te ontwerpen. De maakindustrie van Nederland moet een nieuwe impuls krijgen. Op scholen probeert men in Nederland het kennisniveau van de leerlingen omhoog te krijgen. Er wordt de nadruk gelegd op exacte vakken. De zogenoemde bètavakken worden op scholen meer gepromoot.  In het verleden studeerde men vooral in een richting die men ‘leuk’ vond. Tegenwoordig ligt de nadruk vooral op het ontwikkelen van jezelf door nieuwe producten en technologieën te ontwikkelen.

Duurzame energie zal een belangrijk rol gaan spelen bij de technologische ontwikkelingen in de toekomst. We zijn in Nederland nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen haalt Nederland vooral uit het buitenland. Dit staat de zelfvoorziening in de weg en maakt Nederland afhankelijk van het buitenland. Op zich is het niet verkeerd om brandstoffen van andere landen in te kopen en te transporteren naar eigen bodem. Toch wijzen de recente politieke ontwikkelingen Nederland weer op de feiten. Veel fossiele brandstoffen worden gewonnen in landen die politiek instabiel of riskant zijn. Door afhankelijk te zijn van riskante landen met autoritaire regimes gaat Nederland een risico aan.

Dit kan beter uit de weg worden gegaan door zelf voldoende voorzieningen te hebben op het gebied van energiewinning. Duurzame energie is hierbij de meest ideale oplossing. Nederland dreigt op dit gebied achter te lopen op andere landen. Door samenwerkingsverbanden tussen landen aan te gaan kunnen landen van elkaars ontwikkelingen gebruik maken. Nederland heeft op dat gebied veel te bieden. De technische universiteiten van Nederland zijn druk bezig met het verbeteren van technieken in samenwerking met bedrijven. Deze ontwikkelingen zijn zeer belangrijk voor de toekomst van Nederland. Geen wonder dat veel bedrijven personeel werven van technische universiteiten. Deze vorm van technisch recruitment is zeer effectief. Het is wel belangrijk dat Nederlandse bedrijven voldoende uitdaging kunnen blijven bieden voor ingenieurs, constructeurs en engineers. Anders loopt ook Nederland de kans dat buitenlandse bedrijven succesvol technici gaan werven van Nederlandse technische universiteiten. Hierdoor stroomt de technische kennis naar het buitenland. Deze ontwikkeling is erg schadelijk voor de positie van Nederland in de wereldwijde kenniseconomie.

Internet onder controle door NSA

Dat het wereldwijde internetverkeer in de gaten werd gehouden door geheime diensten is al lang bekend. De omvang van deze vorm van spionage neemt echter steeds grotere vormen aan. The Wall Street Journal geeft aan dat de Amerikaanse geheime dienst NSA in totaal 75 procent van het Amerikaanse dataverkeer op internet in de gaten kunnen houden. De NSA gaf eerder aan dat ze slechts 1,6 procent van het verkeer op internet in de wereld kunnen analyseren.

NSA
Het internet zou door de NSA worden afgetapt op grote kabels die op de bodem van de zee liggen. Over die kabels loopt internationaal internetverkeer. Zonder toestemming van de rechter mag de NSA deze internetkabels aftappen om zo berichten te onderscheppen die voor deze instantie van belang zijn.

Discussie
Wereldwijd staat deze manier van handelen ter discussie. Wanneer gaat een overheid te ver met hun ‘afluisterpaktijken’ en wat is nu eigenlijk het aantoonbare resultaat hiervan?  Mag een overheid van een land eigenlijk wel zonder toestemming gegevens en data die afkomstig is van een ander land controleren?

Fukushima een technisch probleem

Reuters heeft woensdag 21 augustus 2013 gemeld dat Japan het alarmniveau zal verhogen voor de gevaarlijke kerncentrale Fukushima. Het alarmniveau gaat nu naar 3. Dit niveau betekend volgens de INES  een ernstig internationaal stralingsgevaar incident. Het INES heeft verschillende schalen waarmee het stralingsgevaar kan worden aangeduid. Deze schalen lopen op van schaal 1 tot 8. Schaal 8 is hierbij de meest ernstige situatie.

Door het verhogen van het alarmniveau naar schaal 3 wil Japan een duidelijk signaal afgeven. Dit signaal is dat de crisis rondom de kerncentrale nog steeds toeneemt. In eerdere stadia gaf Japan nog een alarmniveau 1 af. Dit niveau betekende dat er sprake was van een ‘afwijking’.

NRA
De Japanse toezichthouder van de NRA (nucleaire activiteiten) gaf als reden voor de verhoging naar fase 3 de hoeveelheid verontreinigd water dat naar de zee toestroomt. De kerncentrale Fukushima staat heel dicht bij zee. Ondergrondse waterstromen nemen het gelekte nucleaire koelwater van de reactor mee naar zee. Een van de opslagtanks heeft 300.000 liter zwaar radioactief water gelekt volgens de beheerde van de Tepco kerncentrale.

Er zijn stralingsmetingen gedaan bij de waterpoel. Deze kwamen op een stralingsniveau van 100 millisievert per uur. Dit aantal is vijf keer zoveel als de hoeveelheid waaraan medewerkers per jaar mogen blootstaan bij kerncentrales.

Reactie
De ramp rondom de kerncentrale van Fukushima lijkt nog lang niet opgelost. De voortdurende stroom grondwater die de zee bereikt zorgt er voor dat het water wereldwijd enorm wordt vergiftigd. Als dit niet wordt gestopt kunnen we ons afvragen in hoeverre we nog vis kunnen eten uit de wateren rondom Japan en ook in de buurt van het Europese contingent. Water en andere stoffen die radioactief besmet zijn raken deze radioactieve vergiftiging niet binnen een paar jaar kwijt. Een structureel probleem bedreigd daarmee de aarde.

De technici van Japan doen er veel aan om een verdere toestroom van radioactief water naar de zee te voorkomen. In eerdere nieuwsberichten kwam naar voren dat een ondergrondse keerdam de waterstroom niet meer kan weerhouden om de weg naar de zee te vinden. Nu zijn er plannen om de grond onder de reactor te bevriezen. De vraag is of dit technisch uitvoerbaar is. Daarnaast speelt ook de factor tijd een belangrijke rol. Elke dag wordt het zeewater meer vergiftigd. Daarnaast is het de vraag of verdamping van het zeewater door de zon niet er voor zorgt dat ook regenwater ernstig besmet is. De aarde is maar klein. Door verspreiding van giftige stoffen door verdamping is het goed denkbaar dat ook Europa in toenemende mate te maken krijgt met de verwoestende nasleep van de ramp van Fukushima.

Technische studies populair

De techniek lijkt in 2013 meer in trek bij de studenten. De vereniging van universiteiten VSNU heeft maandag gemeld dat het aantal aanmeldingen voor universitaire studies in de landbouw, natuur en techniek 20 procent hoger ligt dan in 2012. Volgens de VSNU duidt deze stijging er op dat veel studenten luisteren naar de adviezen van het bedrijfsleven en de overheid om een technische studie te kiezen. Vanuit het bedrijfsleven is de laatste jaren vaak genoemd dat er een tekort is aan hoogwaardige technici.

Daarnaast zou volgens de woordvoerder van de VSNU ook de crisis een mogelijke rol kunnen spelen. De baangaranties zijn bij technische studies namelijk groter dan bij verschillende andere studies. Omdat er op dit moment een behoorlijke jeugdwerkeloosheid is kiezen de studenten liever voor een veilige studiekeuze aldus de VSNU.

Ook heeft de VSNU aangegeven dat in 2013 meer studenten zich hebben ingeschreven voor een universitaire studie. Dit aantal is met 7 procent gestegen ten opzichte van 2012. Hiervoor kon de VSNU geen oorzaak benoemen. Het aantal inschrijvingen kan trouwens nog oplopen en daarnaast kunnen er ook een aantal inschrijvingen worden afgemeld. In oktober 2013 zijn de definitieve aantallen bekend.

Bron:nu.nl

Reactie
In de praktijk merk ik tijdens het contact met klanten een grote behoefte aan engineers en tekenaars. Deze behoefte is zowel binnen de werktuigbouwkunde als binnen de installatie en elektrobranche aanwezig. Vooral jonge HTS-ers zijn erg in trek bij organisaties. Deze afgestudeerden hebben vaak een goede theoretische basis en kunnen voor een bedrijf een waardevolle investering vormen.