Technischwerken.nl heeft bijna 4000 bezoekers per dag in juni 2019

In juni 2019 behaalt onze website Technischwerken.nl gemiddeld ongeveer 3.600 bezoekers per dag. Op wekdagen ligt het aantal bezoekers gemiddeld boven de 3.800 maar in de weekenden daalt het aantal bezoekers naar ongeveer 2000 per dag. Uit deze cijfers zou je de conclusie kunnen trekken dat vooral onder werktijd of schooltijd veel gebruik wordt gemaakt van de informatie op Technischwerken.nl. Dat is niet verwonderlijk want veel van de teksten zijn informatief en kunnen gebruikt wordt om een opleiding te kiezen of een bepaalde beroepsgroep. Ook is er veel informatie met betrekking tot de energietransitie, de krapte op de arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen. Deze onderwerpen zijn in 2019 volop in de media te vinden maar op de website Technischwerken.nl wordt over het algemeen de vertaalslag gemaakt naar de techniek en de kansen die de maatschappelijke ontwikkelingen bieden voor technisch personeel.

Omdat de techniek dynamisch is wordt er ook aandacht besteed aan flexwerk. In de techniek werken veel mensen op flexibele basis aan verschillende opdrachten en projecten. Technische uitzendbureaus, detacheringsbureaus en headhunters houden de technische arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. Er worden weer kansen verwacht nu er nieuwe wetgeving ontstaat met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Ook de komende tijd zal op Technischwerken.nl de nodige informatie verschijnen over deze nieuwe wet en de uitwerking daarvan op de technische arbeidsmarkt. Het overgrote deel van de teksten op de website zijn nog geschreven door Pieter Geertsma maar gelukkig ontvangen we ook regelmatig informatieve teksten van studenten en bedrijven die we plaatsen in onze categorieën. Zo wordt de website groter en kunnen we een nog breder publiek bereiken.

Technischwerken.nl heeft ruim 5.500 artikelen online op 4 januari 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en het is tijd om de balans op te maken van 2018. Het afgelopen jaar zijn er honderden artikelen op Technischwerken.nl gepubliceerd. Op vier januari 2019 staat de teller op precies 5.500 artikelen. De onderwerpen van deze artikelen zijn verschillend. De afgelopen tijd heeft de schrijver Pieter Geertsma vooral meer artikelen geschreven over verduurzaming, energietransitie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook over opleidingen en BBL zijn verschillende artikelen gepubliceerd. De kennisbank van de website is goed gevuld maar toch zullen er ook het komende jaar innovaties en ontwikkelingen ontstaan die zeker het vermelden waard zijn.

Daarom zullen ook in 2019 honderden artikelen worden geplaatst op de website. Op die manier blijven de bezoekers van Technischwerken.nl op de hoogte van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de techniek. Techniek draait om kennis en dat moet je delen. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom Technischwerken.nl door gaat met het delen van kennis over de techniek en alles wat daar mee samenhangt. Omdat techniek en werken samen gaan heet de website Technischwerken.nl. Het is interessant dat de overheid en de maatschappij steeds meer aandacht hebben voor technisch werk. Een loopbaan in de techniek wordt gestimuleerd en de werkgelegenheid in de techniek is groot.

Dit blijkt ook uit het grote aantal vacatures in de techniek. Technische bedrijven en uitzendbureaus plaatsen en delen vacatures op websites en social media. Omdat de keuze aan technische functies zo breed en divers is zal Technischwerken.nl proberen in haar artikelen zo duidelijk mogelijk de verschillen tussen de technieken en functies uit te leggen. Dan kunnen bezoekers van de website geholpen worden met een beroepskeuze of studiekeuze in de techniek. Dat heeft als voordeel dan de loopbaanontwikkeling kan worden ondersteund. Natuurlijk kan men altijd een bericht sturen via het contactformulier voor vragen of opmerkingen. Op die manier wordt de interactie op de website bevordert.

Technischwerken.nl gaat samenwerking aan met Technicum vanaf april 2018

Begin april werd op de website al bekend gemaakt dat er onderhandelingen werden gevoerd tussen Technischwerken.nl en uitzend- en detacheringorganisatie Technicum over een mogelijke samenwerking. Deze onderhandelingen zijn inmiddels succesvol afgerond. Dat betekent dat Technicum en Technischwerken.nl elkaar gaan versterken van 1 mei 2018. Op de homepage van de website staan al een paar dagen knoppen in plaats van een uitklapbaar menu. Dit is overzichtelijker en werkt bovendien sneller. Aan het ‘knoppenbord’ zijn twee knoppen toegevoegd:

  • De knop ‘vacatures’ die rechtstreeks in verbinding staat met het vacatureaanbod van technisch uitzendbureau / detacheringsbureau Technicum.
  • De knop ‘BBL’ waarmee je op een aanmeldformulier komt voor een BBL-traject via Technicum.

Door deze extra knoppen worden de mogelijkheden op de website uitgebreid. Dat heeft een aantal belangrijke voordelen voor de bezoekers van de website. Die kunnen namelijk niet alleen informatie vinden over de techniek maar ook een link vinden naar een interessant vacatureaanbod van technische functies. Ook de mogelijkheid om je aan te melden voor BBL is interessant. Wanneer je interesse in de techniek door de website wordt vergroot heb je ook de mogelijkheid om daadwerkelijk informatie in te winnen met betrekking tot een BBL opleiding in de gewenste technische richting.

Een brede dienstverlening op de technische arbeidsmarkt
Technischwerken.nl is voor een brede dienstverlening op de technische arbeidsmarkt. De website is in de basis opgericht als kenniswebsite, een soort online informatie database met teksten over de techniek, arbeidsmarkt en alle aspecten die daarmee samenhangen zoals veiligheid en gereedschappen. De arbeidsmarkt is dynamisch daarom moet ook het aanbod van een technische kennisbank inspelen op de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt. Technischwerken.nl is echter geen organisatie die actief is in de arbeidsbemiddeling maar Technicum is op dit gebied een specialist. Daarom kunnen bezoekers van Technischwerken.nl doormiddel van een knop rechtstreeks het vacatureaanbod vinden van Technicum in heel Nederland.

Focus op BBL
Er is een tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt. Zowel Technicum als Technischwerken.nl zijn van mening dat een van de meest effectieve oplossingen hiervoor het ontwikkelen en opleiden van technisch personeel is. Omdat er met name in uitvoerende functies een tekort is zal men met name moeten investeren in praktijkgerichte opleidingen. Daarvoor is BBL oftewel de Beroepsbegeleidende leerweg een effectieve opleidingsmethode op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Technicum verstrekt BBL-trajecten en heeft hiervoor opleidingsadviseurs in dienst die tevens als een soort loopbaanbegeleiders een belangrijke ondersteuning bieden aan de ontwikkeling van technisch talent. Deze werkwijze spreekt Technischwerken.nl aan omdat het ontwikkelen van aankomend technisch personeel iets is dat zorgvuldig moet gebeuren door professionals. Op de homepage van deze website is daarom ook een knop zichtbaar met de tekst ‘BBL’ er op. Via deze knop kom je op een aanmeldformulier voor BBL. Dit formulier komt, wanneer het is verzonden, binnen bij Technischwerken.nl die de gegevens vervolgens zorgvuldig verstrekt aan een opleidingsadviseur of technisch consultant in de buurt. Deze neemt vervolgens contact op met de aanvrager. Op die manier wordt de dienstverlenging van de website verbreed.

Toekomstgericht
Technischwerken.nl is toekomstgericht en geeft daardoor aandacht aan de ontwikkeling van vakkrachten doormiddel van BBL-trajecten maar ook doormiddel van het vertrekken van informatie over de techniek en alles wat daar bij hoort. Samen met Technicum worden de handen ineen geslagen om vorm te geven aan deze toekomstvisie. In de nieuwsberichten op deze website zal hierover regelmatig een update verschijnen.

Technischwerken.nl is in onderhandeling met uitzendbureau Technicum over samenwerking in 2018

De eigenaren van de website www.technischwerken.nl zijn in april 2018 gestart met onderhandelingen met technisch uitzendbureau en detacheringsbureau Technicum. Doelstelling van deze onderhandelingen is het bereiken van een solide samenwerking waardoor de bezoekers van de websites van beide organisaties nog beter gefaciliteerd worden in de zoektocht naar werk of een BBL traject (werken en leren).

Technicum
Technicum is een gerenommeerde uitzendorganisatie met ruime ervaring in het werven, bemiddelen, uitzenden en detacheren van technisch personeel. Landelijk heeft deze intermediair duizenden technici aan het werk in verschillende technische sectoren. Technicum onderscheidt zich van de meeste concurrerende uitzendorganisaties door haar specialistische aanpak. De organisatie heeft haar consultants en managers onderverdeeld in verschillende specialismen:

  • Technicum werktuigbouwkunde
  • Technicum installatietechniek
  • Technicum Bouw en Civiel
  • Technicum Mobiliteit
  • Technicum Telecom en Energie

De techniek is een hele brede sector. Door de opdeling op basis van specialisatie en sector is Technicum in staat om haar klanten goed te ondersteunen bij personeelsvraagstukken en het invullen van technische vacatures. Voor werkzoekenden en technisch personeel is Technicum een geschikte tussenpersoon bij het zoeken en vinden van passend werk. Bovendien heeft Technicum opleidingsadviseurs in dienst en ervaren intercedenten die opleidingsmogelijkheden en BBL-trajecten kunnen aanbieden aan het flexpersoneel zodat deze kunnen groeien in hun functie en hun meerwaarde kunnen vergroten voor hun opdrachtgevers. Technicum is een VCU gecertificeerde uitzendorganisatie en heeft daardoor aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Technischwerken.nl
De website www.technischwerken.nl is gericht op het bieden van informatie over de technische arbeidsmarkt en alles wat daar mee samenhangt. De afgelopen jaren is de website gegroeid in omvang. In het eerste kwartaal van 2018 stonden ruim 4500 artikelen online en was het bezoekersaantal gemiddeld rond de 3000 per dag. Dit aantal blijft groeien waardoor het totale aantal bezoekers van de website in heel 2018 ruim boven de miljoen zal zijn.

Samenwerken vergroot je dienstverlening
Hoewel technischwerken.nl een groot aanbod heeft aan informatie over de technische arbeidsmarkt zijn er geen technische vacatures te vinden. Daar moet verandering in komen zodat men niet alleen informatie kan vinden over de techniek maar ook een link kan aanklikken naar passende vacatures. Op die manier wordt de koppeling gelegd tussen informatie en het daadwerkelijk vinden van een passende baan in de techniek. Naast de link naar het vacatureaanbod van Technicum zal er ook een knop verschijnen waarmee iemand zich doormiddel van een contactformulier kan aanmelden voor een BBL-traject in de techniek.

Update Technischwerken.nl
Als de onderhandelingen succesvol worden afgerond zal de update begin mei 2018 worden doorgevoerd. Vanaf dat moment zal ook de lay-out van Technischwerken.nl strakker worden en overzichtelijker. De kennisbank krijgt doormiddel van een knoppenbord een centrale plaats. Dit knoppenbord zal bovendien worden uitgebreid met een knop ‘vacatures’ die de bezoeker rechtstreeks in contact brengt met de vacatures van Technicum. Ook zal er een knop verschijnen waarmee men zich kan aanmelden voor een BBL traject. Op die manier worden de bezoekers van Technischwerken.nl niet alleen verreikt met technische kennis maar hebben ze ook de mogelijkheid om wat met deze kennis te doen door het vinden van een passende baan.

Grote update voor Technischwerken.nl in 2018

Op dit moment wordt door de eigenaren van Technischwerken.nl hard gewerkt aan een omvangrijke update. De website bevat inmiddels ruim 4000 artikelen verspreid over verschillende categorieën. Deze enorme content zorgt er voor dat de vormgeving van de website overzichtelijker moet worden gemaakt. Daarvoor wordt door de webdesigner een nieuw ontwerp gemaakt. De kennisbank van de website die nu nog opgenomen is in de menubalk zal een centrale positie krijgen op de homepage. Ook op de subpages wordt meer aandacht besteed aan overzicht.

Vacatureaanbod op Technischwerken.nl
De eigenaren van Technischwerken.nl hebben al geruime tijd nagedacht over een koppeling tussen de website en een intern of extern vacatureaanbod. Binnenkort zal er een overleg plaatsvinden met een groot technisch uitzendbureau. Er wordt besproken of er een permanente link naar het vacatureaanbod van het uitzendbureau kan worden gerealiseerd in de vorm van een knop op de homepage en de subpages. Technischwerken.nl wacht de uitkomst van de onderhandelingen met dit uitzendbureau af voordat er besloten wordt om met andere potentiële partners in gesprek te gaan.
Een permanente knop richting een vacatureaanbod heeft voor een uitzendbureau grote voordelen. Veel uitzendbureaus hebben namelijk al hun vacatures gedeeld op jobboards en andere digitale vacaturekranten. Ook via Social Media worden veel vacatures gedeeld door uitzendbureaus. De concurrentie via deze wervingskanalen is echter groot waardoor het rendement op de investeringen vrij laag is. Een permante vacatureknop op een informatieve website kan daarom voor een interessant nieuw wervingskanaal zorgen. Bovendien is het een mogelijkheid om de branding oftewel naamsbekendheid te vergroten van de uitzendonderneming.

Geen banners meer
Wanneer de onderhandelingen met de uitzendonderneming succesvol verlopen zullen er geen banners meer verschijnen op de website van Technischwerken.nl. De website wordt daardoor overzichtelijker. Momenteel wordt er nog wel gebruik gemaakt van zogenaamde Google-advertenties. Dit zijn kleine gedeelten van de website die worden ‘verhuurd’ aan Google voor het plaatsen van willekeurige advertenties. Technischwerken.nl heeft echter zelf nauwelijks invloed op de inhoud van deze advertenties en dat zorgt er voor dat er ook minder relevante advertenties op de website verschijnen. Dat kan als hinderlijk worden ervaren door de gebruikers en bezoekers van de website.

Bezoekersaantallen
Technischwerken.nl heeft de afgelopen jaren een zeer grote groei doorgemaakt. Het aantal artikelen op de website is uitgegroeid naar ruim 4000 en dit aantal groeit bijna elke dag. Dat zorgt er voor dat er zeer veel onderwerpen en tags zijn waar Technischwerken.nl op gevonden kan worden. Geen wonder dat het aantal bezoekers van deze website toeneemt. In 2017 kwam het aantal bezoekers uit op ruim 800.000. Er werden aan het einde van het jaar pieken gemeten van 3000 bezoekers per dag. Dat zorgt er voor dat een miljoen bezoekers in 2018 haalbaar zijn. Een dergelijk bezoekersaantal schept echter ook verplichtingen aan de vormgeving en inhoud. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan de nieuwe update.