WAB zorgt voor meer zzp’ers in 2020

Lang niet alle bedrijven in Nederland zijn goed op de hoogte van de effecten van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat is opmerkelijk want deze wet treed over een paar dagen in werking. Op 1 januari 2020 treed de WAB in werking en zullen bedrijven zich aan de bepalingen uit deze wet moeten houden. Dat betekent dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor flexwerkers. De WW-premiedifferentiatie zorgt er namelijk voor dat voor flexwerkers meer WW-premie moet worden afgedragen. Dat maakt flexwerkers duurder in Nederlander.

Zzp’ers vallen niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe wet zorgt er daarom voor dat er meer flexwerkers zzp’er zullen gaan worden. Bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om vaste krachten aan te nemen en hun flexibele schil willen behouden zullen hun flexkrachten aansporen om zzp’er te worden. Dat zorgt er voor dat flexwerkers dus niet meer zekerheid krijgen maar nog steeds flexibel actief worden op de arbeidsmarkt in de vorm van zelfstandige zonder personeel. Omdat zzp’ers meer doen dan alleen hun werkzaamheden bij een bedrijf is dat niet voor iedereen een ideaal toekomstbeeld. Als zzp’er moet je namelijk achter je eigen opdrachten aan en moet je jezelf ook verzekeren.

Bovendien moet je er ook voor zorgen dat bedrijven de rekeningen gaan betalen voor de werkzaamheden die je hebt uitgevoerd. Dat vereist ondernemerschap en dat past niet bij iedere werknemer. Het projectmatig werken zorgt bovendien voor nieuwe onzekerheden. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal in ieder geval geen einde maken aan flexibilisering op de arbeidsmarkt. De kans is juist groot dat er meer mensen flexibel zullen gaan werken in de rol van zzp’er. Bovendien zullen de zzp-tarieven verder gedrukt worden door de komende economische crisis.