Stikstofproblematiek belemmert de woningbouw vlakbij Natura 2000-gebieden in 2020

Er zijn in Nederland strenge stikstofrestricties die er voor zorgen dat in bepaalde gebieden geen of nauwelijks bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Het gaat hierbij om kwetsbare Natura 2000-gebieden. Door een verhoogde stikstofemissie tijdens het bouwen en in de periode daarna kan de flora en fauna in diversiteit en kwaliteit achteruit gaan. Daarom zijn de stikstofrestricties zo streng. De Nederlandse maatregelen op het gebied van stikstofreductie hebben een grote invloed op de bouw.

Ons land is vrij dichtbevolkt ten opzichte van veel andere Europese landen. Dat zorgt er voor dat de Europese wetgeving op het gebied van stikstofreductie een groot effect heeft op de bouwactiviteiten in Nederland. Het aantal bouwprojecten vlakbij Natura 2000-gebieden is gedaald. Deze daling is in bepaalde gebieden zelfs hoger dan twintig procent. Dat is niet goed voor de woningbouw in Nederland. Zo nam de bouw van woningen in Overijssel zelfs met 22,5 procent af. Dit hebben de ABN AMRO en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdag 16 oktober 2020 in een rapport bekend gemaakt. In totaal zouden ruim honderd gemeenten in Nederland te maken hebben met een daling in de woningbouw ten gevolge van de stikstofproblematiek.