Woningbouw en utiliteitsbouw neemt toe in 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte donderdag 26 mei 2016 bekend dat bouwbedrijven in Nederland in het eerste kwartaal van 2016 een omzetstijging hadden van ongeveer vijfeneenhalf procent. Deze omzetstijging was in verschillende sectoren merkbaar maar bepaalde sectoren vielen positief op. Met name de woningbouw en utiliteitsbouw maakten een groei door in het aantal opdrachten. In deze sectoren nam het aantal bouwprojecten toe. De woningbouw en de bouw van kantoren waren de bouwsegmenten die het beste presteerden in de bouwsector. Er was sprake van een omzetstijging van acht procent in deze sectoren. Volgens het CBS konden bouwbedrijven in de woningbouw optimaal profiteren van het aantrekken van de woningmarkt.

Gespecialiseerde bouwbedrijven
Specialistische bouwbedrijven deden het in het eerste kwartaal van 2016 ook goed volgens het CBS. De gespecialiseerde bouwbedrijven merkten een groei in de omzet van 6,6 procent. In deze sectoren kan men de specialistische bouwbedrijven verder opdelen. Als je dan kijkt naar de afwerkingsbedrijven zoals bijvoorbeeld schilderbedrijven dan valt het op dat deze sectoren een enorme stijging doormaakten in de omzet. Deze stijging kwam uit op 8,7 procent. Bedrijven die actief zijn in de wegenbouw en waterbouw maakten in het eerste kwartaal van 2016 geen omzetgroei door ten opzichte van het zelfde kwartaal in 2015.

Reactie van Technisch Werken
De woningverkopen nemen toe. Het aanbod aan beschikbare bestaande woningen neemt af. Het gat wordt opgevuld door bouwbedrijven in de woningbouw. Met name in grote steden worden meer huizen gebouwd. Het Kadaster maakte bekend dat vooral Amsterdam de grootste toename heeft in de woningbouw. In andere grote steden zoals Groningen en Utrecht neemt de woningbouw ook toe. In landelijke gebieden valt de toename in de woningbouw nog wat tegen. Toch profiteren veel bouwbedrijven door heel Nederland van de opleving in de bouwsector.