WAB: meer flexwerkers beschikbaar begin 2020

Aan het begin van 2020 zullen veel bedrijven met een flexibele schil besluiten om afscheid te nemen van een deel van hun flexwerkers. Het begrip flexwerkers is breed. Dit zijn werknemers met een tijdelijk contract of een oproepcontract. Ook uitzendkrachten en gedetacheerd personeel worden tot de flexwerkers gerekend. Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden flexwerkers voor bedrijven duurder. Bedrijven moeten namelijk voor flexkrachten 5 procent meer afdragen aan de WW ten opzichte van vaste krachten.

De overheid dacht dat bedrijven door deze verhoogde WW afdracht (premie differentiatie) geprikkeld zouden worden om meer vaste contracten te verstrekken aan werknemers. Deze ontwikkeling is echter zeer onwaarschijnlijk. Bedrijven zijn namelijk onzeker over de toekomst. Eind 2020 zijn er nog grote onduidelijkheden over de Brexit. Ook de handelsafspraken tussen China en Amerika zijn niet afgerond. Verder hebben bepaalde sectoren last van stikstofproblemen en problemen met betrekking tot PFAS. Dat zorgt er voor dat bedrijven moeilijk kunnen inschatten wat het komend jaar zal opleveren. Daardoor is het ook lastig om te bepalen of er langdurig extra krachten nodig zijn. De onzekerheden worden grotendeels door de binnenlandse en buitenlandse politiek veroorzaakt. De ondernemers worden echter nauwelijks tegemoetgekomen. In plaats daarvan staan de ondernemers steeds verder onder druk.

De cao-onderhandelingen en nieuwe cao’s hebben er voor gezorgd dat veel werknemers in de grootmetaal en kleinmetaal een loonsverhoging hebben gekregen. Hoewel deze werknemers deze verhoging in de meeste gevallen hebben verdient zijn de kosten voor werkgevers toegenomen. Daarom denken werkgevers na over het beperken van kosten. Iedereen weet dat personeelskosten een grote kostenpost zijn voor bedrijven. Aangezien het ook onder de nieuwe WAB wetgeving nog steeds makkelijker is om afscheid te nemen van flexwerkers is de kans groot dat de flexibele krachten vaker naar huis zullen worden gestuurd. Omdat de kosten van flexibele arbeid toenemen is de kans ook groot dat flexwerkers langer thuis blijven zitten. Als flexwerker zul je in 2020 minder snel werk vinden want je bent voor veel bedrijven te duur. Een vast contract zit er niet direct in voor veel flexwerkers. Vooral flexwerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen langer zonder werk komen te zitten het komende jaar. Dat is allemaal dankzij het mislukken van de WAB.