WAB zal arbeidsparticipatie verlagen in 2020

De arbeidsparticipatie gaat omlaag in 2020 door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De arbeidsparticipatie is de deelname van de beroepsbevolking aan het arbeidsproces. Iemand participeert als hij of zij werk heeft op de arbeidsmarkt. De meeste mensen die de afgelopen tijd willen participeren aan het arbeidsproces hebben passend werk kunnen vinden. Er is echter een groep die moeilijk aan het werk kan komen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Over het algemeen is een passend cv een hele belangrijke factor om aan het werk te komen. Een cv moet aansluiten bij de functie-eisen die in de vacatures zijn genoteerd. Als dat niet het geval is zullen bedrijven liever wachten op sollicitanten met meer passende cv’s.

Mensen die in 2019 moeilijk aan het werk konden komen zullen in 2020 al helemaal moeilijk een passende functie vinden. Ook instroomtrajecten zullen in veel gevallen niet beschikbaar worden gesteld aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De reden hiervoor is de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe mislukte wet is de opvolger van de andere mislukte wet de Wet Werk en Zekerheid. De overheid heeft niet van het verleden geleerd en ziet flexwerk nog steeds als een probleem. Dat is natuurlijk onjuist maar de overheid is hardleers.

Flexwerk is namelijk het ideale middel om kennis te maken met het arbeidsproces zonder dat hier meteen vaste dienstverbanden tegenover staan. De meeste bedrijven zullen niet direct vaste contracten aanbieden en al helemaal niet aan mensen die niet goed passen in het profiel dat ze zoeken. Flexwerk bood in die situaties een uitkomst. Dan had de werkzoekende een langere periode om zichzelf of haarzelf te bewijzen in een bepaalde functie. Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans is flexwerk nog duurder geworden voor bedrijven. Het gevolg is dat bedrijven nog langer aarzelen om mensen aan te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In veel gevallen zullen bedrijven er voor kiezen om alleen kandidaten aan te nemen waarvan de slagingskans in de functie heel groot is. Het gevolg is dat de arbeidsparticipatie voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt nog verder weg is dan ooit.