ABU werkgevers huren meer zzp’ers in vanwege WAB in 2020

De Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) heeft tegen de NOS aangegeven dat werkgevers in Nederland meer Zelfstandigen Zonder Personeel gaan inhuren de komende tijd. Dit is een duidelijk bericht vanuit de ABU. Op Technischwerken.nl maken we ons al geruime tijd zorgen over deze nieuwe wet en de desastreuze gevolgen die de WAB heeft voor de arbeidsmarkt van Nederland. Er zullen minder flexwerkers worden ingezet. De ontslagen onder flexwerkers zullen toenemen en slechts een deel zal aan de slag gaan als zzp’er.

Dit is een direct gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze wet, die ook wel met WAB, wordt afgekort moet de arbeidsmarkt in balans brengen. Daarmee bedoelt de overheid dat er een soort evenwicht moet ontstaan tussen het aantal flexwerkers en vaste krachten op de arbeidsmarkt. Door flexwerk duurder te maken zouden bedrijven sneller flexibele krachten in vaste dienst nemen. Dat is echter de eenvoudige gedachte van de overheid achter deze wet.

Waar de overheid compleet aan voorbij gaat is dat werkgevers flexwerkers nodig hebben. Het aanbod aan werk is niet in alle sectoren even stabiel. Ook in de bouw en techniek kan het aanbod aan werk in korte tijd afnemen vanwege de wetgeving van diezelfde overheid op het gebied van stikstof en PFAS. De overheid ondersteund de ondernemers op dit vlak nauwelijks en beperkt zich tot het tijdelijk oprekken van de normen. Dat veel ondernemers zich zorgen maken over 2020 is duidelijk. Voor ondernemers is dan flexwerk altijd een oplossing geweest om toch werknemers werk te kunnen bieden en niet meteen aan vaste contracten vast te zitten.

Dat is echter in de toekomst minder aantrekkelijk omdat flexwerk duurder wordt. Ondernemers sporen echter flexkrachten aan om als zzp’er aan de slag te gaan. De zzp’ers zijn namelijk de enige flexkrachten die niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans vallen. Dat zorgt echter voor nieuwe problemen. Niet iedereen is geschikt voor het werk als zzp’er en bovendien zijn veel zzp’ers niet goed verzekerd. Verder loopt de overheid door de explosieve toename in het aantal zzp’ers al behoorlijk wat belastinggeld mis. De WAB is wederom een grote blijk van onkunde van onze matige overheid.