Meer zzp’ers in kassen en distributiecentra door WAB in 2020

De invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans in 2020 zorgt er voor dat flexwerk in Nederland aanzienlijk duurder wordt voor werkgevers. In bepaalde sectoren heeft deze wet een extra negatieve invloed op de bedrijfsvoering. Met name in de land- en tuinbouwsector en in de logistieke sector zorgt de WAB voor veel problemen. In distributiecentra en in de kassen heeft men bijvoorbeeld in bepaalde periodes meer werknemers nodig omdat het dan extra druk is. Werkgevers in deze branches zijn gewend om deze extra drukte op te vangen met flexkrachten. Dat doen ook veel bedrijven in de horeca.

Het feit dat flexwerkers duurder worden door de WAB heeft een grote nadelige invloed op de inkomsten van bedrijven in de tuinbouw, horeca en logistieke sector. Ook in de bouw en techniek zal men het negatieve effect van duurdere flexwerkers zeker gaan merken. Bedrijven gaan daarom op zoek naar oplossingen. De oplossing die op dit moment bij veel bedrijven wordt genoemd is het inzetten van zelfstandigen zonder personeel. Deze flexwerkers vallen namelijk niet onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dat betekent dat zzp’ers voor bedrijven het komende jaar niet duurder worden. Een aantal sectoren zal daarom in 2020 met meer zzp’ers gaan werken. Dat doet in ieder geval de logistieke sector en naar verwachting ook de tuinbouwsector. Verder wordt er ook een toename in het aantal zzp’ers verwacht in de bouw en techniek. Het gevolg is dat het aanbod aan zzp’ers toeneemt en er meer concurrentie zal ontstaan op het gebied van tarieven vooral nu de economische groei stabiliseert.

Omdat bedrijven kosten willen besparen zullen ze van een deel van hun flexwerkers verlangen dat ze zzp’ers gaan worden met lage tarieven. Dit kan met wat dwang gepaard gaan. De consequentie is namelijk dat het dienstverband anders ten einde komt. Deze consequentie is het gevolg van het feit dat flexwerkers zoals payrollers en uitzendkrachten duurder worden onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Het werken als zzp’er is zeker niet altijd gunstig voor de desbetreffende flexkracht. Omdat bedrijven kiezen voor zzp’ers om kosten te besparen en toch flexibel te blijven worden de tarieven vaak erg laag vastgesteld. Soms liggen de tarieven rond de twintig euro. Daarvoor moet de zzp’er rondkomen maar ook verzekeringen afsluiten en tevens pensioen opbouwen.