Wachten werkgevers met ontslag tot 1 januari 2020 vanwege lagere transitievergoeding?

Vanaf 1 januari 2020 treed de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Deze wet die afgekort wordt met WAB mag gerust een revolutie worden genoemd op de arbeidsmarkt. De doelstelling van de WAB is een betere balans tussen vast en flexibel werk. Daarvoor zijn verschillende bepalingen in de WAB opgenomen die er voor moeten zorgen dat werkgevers eerder geneigd zijn om een vast contract te verstrekken aan werknemers. Een vast contract biedt veel zekerheid aan werknemers maar het ontslagrecht is in de WAB ook versoepeld.

Langdurig dienstverband
Dat betekent dat werkgevers in de praktijk minder geld hoeven te betalen aan werknemers die ontslagen worden. Vooral voor werknemers die een langdurig dienstverband hebben is het effect groot. Een werknemer die 50 jaar of ouder is en een dienstverband heeft van tientallen jaren zal vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk minder transitievergoeding ontvangen. Veel leidinggevenden, directeuren en eigenaren van bedrijven weten dit. Daarom zouden ze wachten met het ontslaan van werknemers tot 1 januari 2020. Dit hebben arbeidsrechtjuristen aan de NOS bekend gemaakt.

Verschil in transitievergoeding
Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS heeft tegen de NOS aangegeven dat het verschil groot is. in een voorbeeld geeft hij het volgende aan: “een werknemer uit 1960 met twintig dienstjaren en een salaris van 3000 euro per maand, krijgt vanaf 1 januari 20.000 euro transitievergoeding mee,” als deze werknemer in 2019 nog ontslagen wordt zou deze volgens de huidige wetgeving nog een bedrag van 40.000 euro meekrijgen. Volgens Besselink is dit verschil zo groot dat veel werkgevers bereid zouden zijn om de werknemer nog een paar maanden langer aan het werk te houden. Bij werknemers die langer dan twintig jaar in dienst zijn bij een bedrijf is het verschil nog groter.

Transitievergoeding
De transitievergoeding zal vanaf 1 januari 2020 anders worden berekend. De hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest zal worden afgeschaft. Dat betekent dat de dienstjaren die iemand langer heeft gewerkt dan de aangegeven tien jaar niet worden meegenomen in de berekening van de transitievergoeding. Vooral werknemers met een langdurig dienstverband zullen daarom het nadelige effect van de lagere transitievergoeding vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans gaan merken.