Kabinet: woningcorporaties mogen huren in 2020 niet meer verhogen dan inflatiepercentage

Woningcorporaties mogen van het kabinet de huren voor huurwoningen niet naar eigen inzicht verhogen in 2020. Het huren van een woning moet in Nederland betaalbaar blijven. Daarom is er door de overheid een wetsvoorstel op tafel gelegd. In dit wetsvoorstel is aangegeven de huur van woningen die vallen onder woningcorporaties met maximaal het inflatiepercentage mag worden verhoogd. De ministerraad heeft ingestemd met dit wetsvoorstel.

Als het wetsvoorstel van kracht wordt mag de gemiddelde van de huurverhoging van een woningcorporatie niet boven de inflatie uitkomen. Naast deze bepaling is het wel toegestaan dat woningcorporaties de gemiddelde huren met maximaal 1 procent extra gaan verhogen zodat er ruimte ontstaat voor extra investeringen. Hoewel de minsterraad met het wetsvoorstel heeft ingesteld is het nog wel voor advies naar de Raad van State gestuurd. Als de Raad van State haar advies heeft uitgebracht wordt de tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State openbaar gemaakt zodra het wordt ingediend in de Tweede Kamer.