Huiseigenaren en woningcorporaties meer geld kwijt aan woningverduurzaming in 2019 en 2020

Uit een onderzoek van het AD kwam naar voren dat woningeigenaren en woningcorporaties meer geld kwijt zijn aan woningverduurzaming. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft volgens het Algemeen Dagblad toegegeven dat de verduurzaming van woningen meer kost dan eerder werd ingeschat. Toch staat het PBL nog wel achter haar oorspronkelijke berekening.

In 2019 werd het PBL ingeschakeld om de kosten te berekenen van de maatregelen die zijn opgenomen in het Klimaatakkoord. Net als andere plannen van de overheid is het kostenplaatje van groot belang. Het AD heeft in haar artikel aangegeven dat er bij de berekening van het PBL geen rekening is gehouden met de winst die aannemers zouden willen maken en ook niet met de kosten die worden gehanteerd voor het afdekken van de risico’s. Daarnaast zouden ook bepaalde kosten voor constructeurs, installatieadviseurs en architecten niet zijn meegenomen in de berekening van het PBL.

Het PBL heeft in een reactie echter aangegeven dat ze wel degelijk rekening heeft gehouden met deze kosten. Desondanks zijn woningeigenaren in de praktijk meer kwijt aan het isoleren, vergroenen en verduurzamen van een woning. De kosten blijven volgens PBL-onderzoeker Nico Hoogervorst binnen de bandbreedte. Wooncorporatiekoepel Aedes heeft echter aangegeven dat de zogenaamde vergroeningskosten ongeveer 40 tot 50 procent hoger zullen liggen dan eerder door het planbureau werd berekend.

Het PBL geeft echter aan dat er een verschil in rekenmethode is. De nationale kosten voor de vergroening van woningen zullen nauwelijks hoger uitvallen. Voor woningcorporaties kunnen de kosten wel wat meer omhoog schieten. Dat heeft ook te maken met de huidige staat van de verduurzaming van de woningen. Als een groot aantal woningen van een woningcorporatie niet of nauwelijks verduurzaamd is zal er een inhaalslag moeten worden gemaakt. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden.