Kabinet wil CO2 emissie verlagen door maximum snelheid te verlagen naar 120 km per uur

De overheid moet in actie komen om de CO2 emissie verder te verlagen. Daarvoor moeten meer maatregelen worden bedacht dan de huidige maatregelen. Het sluiten van kolencentrales is een oplossing maar zorgt desondanks nog voor onvoldoende effect. Elektrisch rijden bevorderen is ook een oplossing maar het is niet realistisch te denken dat iedereen nu in één keer elektrisch gaat rijden. Daarom wordt gekeken naar oplossingen waardoor de emissie van brandstofauto’s kan worden verlaagd. Een oplossing die hiervoor gebruikt kan worden is het verlagen van de maximale snelheid die men met een auto mag rijden. De maximale snelheid is nu op bepaalde wegen vastgesteld op 130 kilometer per uur.

Deze maximale snelheid is nu een paar jaar van toepassing. Door de maximale snelheid weer vast te stellen op 120 kilometer per uur kan men de CO2 emissie beperken. Voor snel rijden wordt namelijk meer CO2 uitgestoten. Hoe harder iemand rijd hoe meer CO2 er in de atmosfeer terecht komt tenminste als men met een brandstofauto rijd. Het is echter onduidelijk hoeveel het reduceren van de maximale snelheid voor autoverkeer precies zal bijdragen in de beperking van de CO2 uitstoot in het verkeer. Er is een schatting gemaakt dat de reductie van de maximumsnelheid van 130 kilometer naar 120 kilometer per uur een reductie in de CO2 emissie zou betekenen van 0,3 megaton CO2. Als men de maximumsnelheid echter op 100 kilometer per uur zou vast zetten zou men op jaarbasis 1,5 megaton aan CO2 emissie kunnen besparen. Dat heeft meer effect op de totale CO2 emissie.