Hogere CO2 emissie door huishoudens en de transportsector in derde kwartaal 2019

De CO2 uitstoot door energiebedrijven viel in het derde kwartaal lager uit ten opzichte van het zelfde kwartaal in 2018. Dit bericht werd dinsdag 24 december 2019 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit statistiekbureau maakte ook bekend dat de CO2 emissie van huishoudens is gestegen in het derde kwartaal van 2019 ten opzichte van 2018. De toename was drie procent aldus de berekening van het CBS.

Volgens het CBS werd er meer aardgas verstookt voor het verwarmen van woningen. Daarnaast zou ook de emissie vanuit auto’s zijn toegenomen. In totaal zijn huishoudens verantwoordelijk voor 17 procent van de totale CO2 uitstoot in Nederland.

Naast huishoudens zou ook de transportsector meer CO2 hebben uitgestoten in het derde kwartaal. Bij deze sector was er sprake van een toename van twee procent in de uitstoot van CO2. Onder de transportsector vallen verschillende deelsectoren zoals de luchtvaart, binnenvaart maar ook het transport over de wegen. Volgens het CBS daalde de CO2 emissie in de scheepvaartsector. De transportsector zelf is verantwoordelijk voor 17 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland.