Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid gaat pensioenen verhogen in 2020

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW) zal het komende jaar de pensioenen verhogen. De verhoging is 0,26 procent. In tegenstelling tot verschillende andere pensioenfondsen heeft bpfBOUW een relatief hoge dekkingsgraad. Door de verhoging van de pensioenen in 2020 door het pensioenfonds voor de bouw kunnen mensen meer uitkering ontvangen. Het is inmiddels het derde jaar dat de pensioenen worden verhoogd door dit pensioenfonds.

Mieke van Veldhuizen, bestuursvoorzitter bij bpfBouw heeft in een persbericht aangeven dat ze verheugd is over de gedeeltelijke verhoging van de pensioenen. Dit is volgens haar geen vanzelfsprekendheid. De gedeeltelijke indexatie kan volgens haar worden toegekend door het rendement dat het pensioenfonds heeft op haar beleggingsportefeuille. De premie van het pensioenfonds gaat per volgens jaar met tien procent omhoog. Dat is minder gunstig maar noodzakelijk omdat de huidige lager rente er voor zorgt dat er meer inkomsten nodig zijn. De inkoop van pensioen is duurder geworden door de lage rente. Volgens Van Veldhuizen is er daarom meer premie nodig om in de toekomst hetzelfde pensioen uit te kunnen keren.