ECB beleid medeverantwoordelijk voor lage rente en problemen pensioenfondsen 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft een grote invloed op het economische beleid in Europa. Een belangrijke factor in de economie is de rente. De ECB heeft de rente de afgelopen tijd een aantal keer naar beneden gebracht. Daardoor werd lenen in Europa goedkoper. Het gevolg is echter ook dat rendement op spaargeld lager werd. Ook voor obligaties en andere beleggingen werd en wordt minder rente en rendement uitgekeerd. Organisaties die veel geld doormiddel van investeringen hebben ondergebracht in obligaties merken dat hun rendement verdampt door het beleid van de ECB.

Een voorbeeld van organisaties die veel last hebben van de lage rente zijn de pensioenfondsen. Volgens de heer Knot van De Nederlandse Bank heeft het beleid van de ECB er onder andere voor gezorgd dat Nederlandse pensioenfondsen het lastig hebben. Toch is de ECB niet de enige verantwoordelijke voor de kortingen die pensioenfondsen waarschijnlijk gaan doorvoeren. Knot geeft in een reactie aan dat het te makkelijk is om alleen de ECB de schuld te geven van de moeilijke situatie waarin verschillende pensioenfondsen terecht zijn gekomen. “Er is in de pensioenwereld meer misgegaan. Er zijn ook pensioenfondsen die helemaal niet hoeven te korten en zelfs de pensioenen indexeren. Die hebben andere beleggingskeuzes gemaakt” aldus Knot.

Volgens knot heeft de langzame hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel niet meegeholpen aan een betere positie van pensioenfondsen. Ongeveer tien jaar geleden werd in Nederland al gesproken over pensioenhervorming. Dit proces heeft ruim tien jaar geduurd. Daardoor is men in Nederland op dit moment te laat en moeten pensioenfondsen alsnog korten op de pensioenuitkeringen.