Strenge rekenregels voor pensioenfondsen moeten soepeler vanaf 2019

In Nederland moeten pensioenfondsen zich houden aan strenge regels. Deze regels houden onder andere verband met de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. De dekkingsgraad geeft een belangrijke indicatie van de mate waarin een pensioenfonds in staat is om de financiële verplichtingen na te komen.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad van pensioenfondsen heeft onder andere te maken met de economische ontwikkelingen. Een groot deel van het geld dat pensioenfondsen ontvangen vanuit pensioenafdrachten wordt geïnvesteerd in beleggingen, obligaties en andere financiële producten waar rendement op kan worden behaald. Als de rente echter laag is heeft dit een effect op de beleggingen.

ECB
In 2019 is dit het geval vanwege onder andere de besluitvorming van de ECB om de rente weer te verlagen. De pensioenfondsen hebben in 2019 te weinig rendement en de dekkingsgraad is momenteel onder de 90 procent bij de twee grootste pensioenfondsen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent is er bij het pensioenfonds voldoende geld in kas. Als de dekkingsgraad lager is zijn er te weinig financiële middelen om de pensioenverplichtingen na te komen.

Te strenge regels
Volgens Corien Wortmann, bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP, zouden de strenge rekenregels voor pensioenfondsen soepel moeten worden. Dit bericht staat in de Telegraaf op vrijdag 27 september 2019. De grote pensioenfondsen in Nederland staan er in 2019 zo slecht voor dat er zeer waarschijnlijk een korting zal plaatsvinden op de pensioenen.