Korting grootste pensioenfondsen realistisch vanaf 2019

Pensioenfondsen in Nederland hebben problemen met de dekkingsgraad. Dat zorgt er voor dat de pensioenfondsen waarschijnlijk de pensioenen moeten gaan korten vanaf 2019. De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, zijn in de maand juli verder gedaald. Deze twee pensioenfondsen hadden op 31 juli een dekkingsgraad die onder de 95 procent viel. Het percentage 95 procent is de kritische grens die wordt gehanteerd om een korting op de pensioenen te bepalen. Als de dekkingsgraad onder de 95 procent komt te vallen zullen de pensioenen waarschijnlijk gekort worden.

Ambtenarenfonds ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland. Dit pensioenfonds had op 31 juli een dekkingsgraad van 93,9 procent. Dat percentage is een afname van 1,4 procentpunt ten opzichte van eind juni. Ook het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) had een daling in de dekkingsgraad. Dit pensioenfonds zag de dekkingsgraad tussen eind juni en eind juli dalen van 95,9 procent naar 94,8 procent. Het is nog niet zeker dat de pensioenfondsen hun pensioenen gaan korten. Dat wordt pas duidelijk eind december. Als de pensioenfondsen op 31 december van dit jaar een dekkingsgraad onder 95 procent hebben zullen de pensioenfondsen volgend jaar al gaan korten.