Dekkingsgraad van pensioenfondsen ABP, PME en PMT gedaald in mei 2019

De pensioenfondsen ABP, PME en PMT hebben een daling gehad in hun dekkingsgraad in mei 2019. De dekkingsgraad van ABP kwam uit op 96,1 procent de dekkingsgraad van pensioenfonds PMT kwam uit op 97,4 procent. De dekkingsgraad van beide pensioenfondsen lag in de maand april van 2019 nog boven de 100 procent. Ook pensioenfonds PME heeft te maken gehad met een daling in de dekkingsgraad. De dekkingsgraad van dit pensioenfonds kwam in de maand mei uit op 96,9 procent terwijl deze dekkingsgraad in april nog op 100,3 procent lag.

De regels die op dit moment van kracht zijn voor pensioenfondsen hebben bepaald dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen niet lager mag liggen dan 104,3 procent. Als dat wel gebeurt zullen pensioenfondsen moeten ingrijpen. In dat geval zullen pensioenfondsen er voor kunnen kiezen om de pensioenen voor hun deelnemers te verlagen. Op dit moment heeft PME 31 december 2019 aangegeven als datum waarop ze de pensioenen waarschijnlijk zal gaan verlagen.

In het pensioenakkoord zijn afspraken vastgelegd dat pensioenfondsen pas moeten korten als de dekkingsgraad onder de 100 procent is terechtgekomen. De pensioenfondsen PME en PMT hebben momenteel nog steeds problemen met hun dekkingsgraad. Bij het PME zijn in totaal 300.000 deelnemers aangesloten en bij het PMT in totaal ongeveer 1,3 miljoen deelnemers. ABP behoort tot de grootste pensioenfondsen ter wereld en heeft met elkaar ongeveer drie miljoen deelnemers.