Opbouw van pensioen op basis van 4 pijlers

Pensioen is een inkomen dat een pensioengerechtigde werknemer of werkneemster ontvang na het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd uitbetaald door de pensioenvoorziening. Gedurende iemand zijn of haar werkzame leven heeft iemand pensioen opgebouwd. Dit pensioen bestaat uit een aantal verschillende pijlers. Deze pijlers zijn hieronder omschreven.

Pijler 1: pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
De eerste pijler is pensioen dat wordt opgebouwd op basis van de  AOW. Dit wordt ook wel een basispensioen genoemd. Dit basispensioen ontvangt iedereen in Nederland die de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald. Deze pensioengerechtigde leeftijd was altijd 65 jaar maar die leeftijd zal de komende jaren opschuiven naar 67 jaar. De AOW wordt opgebouwd in de vijftig gaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Als iemand al die tijd in Nederland heeft gewoond ontvangt hij of zij de volledige AOW-uitkering. Elk jaar dat iemand in het buitenland heeft gewoond zorgt voor een korting van twee procent op de AOW-uitkering. Het is echter mogelijk om in het buitenland de AOW-opbouw voort te zetten op vrijwillige basis.

Pijler 2: werkgeverspensioen
Werknemers in Nederland bouwen over het algemeen pensioen op via hun werkgever. Dit is een aanvullend pensioen dat wordt uitgekeerd bovenop de AOW-uitkering. Alleen werknemers die bij een werkgever hebben meegedaan aan een pensioenregeling hebben recht op een werkgeverspensioen. Niet alle werkgevers in Nederland hebben een pensioenregeling. Daardoor bouwen niet alle werknemers in Nederland werkgeverspensioen op.

De vorm van de pensioenregeling verschilt bovendien per werkgever. Over het algemeen loopt de opbouw van het werkgeverspensioen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Het is echter onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk om eerder een deel van dit pensioen op te nemen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkering op een later tijdstip, bijvoorbeeld na de pensioengerechtigde leeftijd. Die uitkering wordt lager als er al eerder bedragen uit de pensioenregeling zijn opgenomen.

Pijler 3: zelfstandig pensioeninkomen opbouwen
Het is mogelijk dat het opgebouwde pensioeninkomen vanuit de AOW en het werkgeverspensioen voor iemand onvoldoende is om na de pensioengerechtigde leeftijd voldoende financiële middelen te hebben. In dat geval moet men tijdig naar een geschikte oplossing zoeken. Men kan dan bijvoorbeeld er voor kiezen om via een bankrekening een spaarbedrag op te bouwen.

Dit wordt ook wel banksparen genoemd. Een andere oplossing is een lijfrenteverzekering. Sommige mensen kiezen er ook voor om doormiddel van beleggingen een vermogen op te sparen voor een pensioen. Daar zijn echter wel risico’s aan verbonden want een beleggingsportefeuille kan ook in waarde dalen. Naast beleggingen zijn ook obligaties een mogelijkheid om vermogen te verwerven voor een pensioen. Als men zelfstandig extra pensioeninkomen gaat opbouwen dan komt dit inkomen bovenop de inkomsten uit de vorige pijlers.

Banken verlagen spaarrente

De afgelopen maanden is de spaarrente bij verschillende banken verlaagd. De renteverlagingen op spaarproducten daalt niet meteen met enorme sprongen. Het zijn vaak maar kleine aanpassingen van minder dan een have procent waarmee banken hun rentes op spaargeld verlagen. Desondanks geven banken aan dat ze graag het spaargeld van hun klanten willen beheren. De Rabobank noemt op haar website dat er nog steeds concurrentie tussen de banken aanwezig is. Dit zou echter op een lager renteniveau plaatsvinden.

De Europese Centrale Bank leent ook geld uit aan Nederlandse banken. Zij verlaagde haar rente bijvoorbeeld op 2 mei 2013 naar een half procent. Daarvoor was de rente die de Europese Centrale Bank vroeg nog 0,75 procent. De verlaging van de rente bij de ECB zorgt er voor dat Nederlandse klanten bij banken minder rente op hun spaargeld krijgen. Wanneer op Marco-niveau de rente hoger wordt zal vermoedelijk ook de rente op spaarproducten omhoog gaan.

Besparen in crisistijd

John Williams en Annemarie van Gaal van het programma Een dubbeltje op zijn kant Hebben een boek geschreven. Dit boek draagt dezelfde naam als het programma. In het boekje staan verschillende ideeën om geld te besparen. Hierdoor kunnen mensen effectiever met geld omgaan en schulden worden voorkomen of worden afgelost. Er worden in het boekje ‘Een dubbeltje op zijn kant’ verschillende soorten mensen beschreven. Voor mensen die hun financiële situatie willen aanpakken worden praktische tips genoemd die er voor kunnen zorgen dat er meer geld wordt bespaard.

John Williams en Annemarie van Gaal noemen onder andere de volgende punten waarop bespaard kan worden.

Huisdieren. Het is belangrijk om voor de aanschaf van een huisdier of van huisdieren na te gaan wat een dier voor kosten met zich meebrengt.

Roken. Stoppen met roken en andere verslavingen zoals drank, eten en gokken kan per maand veel geld besparen. Daarnaast scheelt stoppen met een verslaving ook in de kosten voor het herstel van de gezondheid.

Abonnementen. Een abonnement kost geld maar levert niet altijd wat op. Ook zijn mensen soms ergens lid van zonder er echt gebruik van te maken zoals een seizoenkaart voor een voetbalclub of lidmaatschap van een sportschool.

Energiekosten en water. Ze apparaten uit als ze niet worden gebruikt. Ook stand-by neemt energie. Laat apparatuur daarom niet lang in stand-by staan. Douche niet langer dan nodig is en zet een vatwasmachine en wasmachine pas aan wanneer er voldoende vaat en was is verzameld.

Auto en vervoer. Koop niet onnodig een dure en zware auto. Niet alleen de wegenbelasting is hoger bij een grote auto ook de brandstofkosten en onderhoudskosten nemen toe naarmate de auto groter is. Rij niet onnodig kleine afstanden die ook met de fiets gedaan kunnen worden.

Verzekeringen. Verzekeren kan veel geld kosten. Sluit daarom geen verzekering af voor onnodige zaken en risico’s die je niet zelf zou kunnen dragen.

Leningen. Het lenen van geld draagt kosten met zich mee. Leningen bij postorderbedrijven en bedrijven die creditcards verstrekken kunnen al snel oplopen. Daarnaast is de verschuldigde rente op deze leningen vaak hoog. Daarom is het aflossen van leningen belangrijk.

Met deze tips kun je de crisis te lijf gaan. Daarnaast zijn er op internet op diverse sites tips te vinden om nog meer te besparen.