Grootste koopkrachtstijging onder tweeverdieners met kinderen in 2024

Dit jaar gaan vrijwel alle huishoudens in Nederland er financieel iets op vooruit. Dit bericht heeft het budgetinstituut Nibud bekend gemaakt. Volgens deze organisatie heeft de stijging in de koopkracht vooral te maken met de loonstijging die in veel CAO´s is vastgelegd. Bovendien merken werknemers dat de heffingskortingen omhoog zijn gegaan. Dat zorgt er voor … Read more

CBS: lonen stegen in 2023 minder sterk dan de prijzen van goederen en diensten

Het afgelopen jaar zijn er veel berichten in het nieuws verschenen over de stijging van de lonen. Met name in periodes van cao onderhandelingen werden de lonen vergeleken met de stijging van de prijzen van goederen en diensten. Werknemers moeten er niet op achteruit gaan en de vakbonden van Nederland zetten zich in om de … Read more

Inflatie in oktober 2023 op min 0,4 procent door lagere energieprijzen

In oktober 2023 is het definitieve inflatiecijfer door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld op min 0,4 procent. Bij dit inflatiecijfer wordt een vergelijking gemaakt met dezelfde maand een jaar eerder. Toen lagen de gemiddelde prijzen van onder andere energie, voedsel en andere producten behoorlijk hoger. Vooral de energieprijzen zijn in 2023 aanzienlijk lager … Read more

ECB rente op 4 procent in 2023 hoogste niveau ooit

Sinds de oprichting van de Europese Centrale Bank oftewel de ECB is de rente van deze bank nog niet eerder op 4 procent geweest. Afgelopen week werd duidelijk dat de centrale bank van Europa voor de tiende keer een renteverhoging heeft doorgevoerd. De beleidsrente is dus nog niet eerder op dit niveau beland. De renteverhoging … Read more

Gemiddelde koopkracht in Nederland in 2022 volgens CBS bijna hoogste in Europe Unie

De koopkracht van de gemiddelde Nederlander is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek bijna het hoogste van alle landen van de Europese Unie. Het afgelopen jaar waren er slechts een paar landen in de Europese Unie met een hogere koopkracht. De landen waarin de bewoners meer koopkracht hadden het afgelopen jaar waren Luxemburg, Ierland … Read more

CPB: koopkracht daalt in 2022 met 6,8 procent

De koopkracht van huishoudens in Nederland daalt in 2022 met 6,8 procent. Dit komt naar voren uit nieuwe schattingen die zijn opgesteld door het Centraal Planbureau (CPB). De schattingen zijn gemaakt voor de komende anderhalf jaar. Volgend jaar zou de koopkracht slechts 0,6 procent gaan herstellen van deze daling. De schattingen van het CPB worden … Read more

Loonmatiging noodzakelijk in Nederland?

Europa worstelt met de vraag hoe het economisch herstel het beste kan worden bereikt. Eurolanden denken hier onderling verschillend over. Regeringen van sommige landen denken dat bezuinigingen noodzakelijk zijn terwijl andere landen zich meer richten op doelgerichte investeringen. Een belangrijk aspect van de economie is de koopkracht van de bevolking. Wanneer de koopkracht stijgt wordt … Read more

Werknemers zijn bereid om salaris in te leveren om baan te behouden

Veel bedrijven hebben te kampen met problemen die zijn ontstaan door de economische crisis. Door een teruglopende koopkracht wordt minder geproduceerd. Daardoor krijgen bedrijven minder omzet en winst. De gaten die ontstaan in de financiën kunnen moeilijk door leningen worden opgevuld omdat banken minder bereid zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Loonkosten vormen hoge … Read more

Minder bedrijfskredieten door Nederlandse banken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag 25 oktober 2013 gemeld dat er minder bedrijfskredieten worden verstrekt door banken in Nederland. September 2013 is het aantal kredieten dat aan bedrijven in Nederland is verstrekt met 1,3 procent gedaald ten opzichte van het aantal kredieten dat is verstrekt in september 2012. In augustus 2013 was het totaal … Read more