Wat is een perspectiefverklaring en hoe kan deze worden gebruikt voor het aanvragen van een hypotheek?

De term perspectiefverklaring wordt tegenwoordig in het nieuws regelmatig genoemd. Een perspectiefverklaring kan worden gebruikt om een hypotheek aan te vragen voor een flexibele arbeidskracht. Flexibele arbeidskrachten merken dat ze moeilijk een hypotheek kunnen aanvragen bij een hypotheekverstrekker omdat ze geen vast contract hebben. De meeste hypotheekverstrekkers hebben behoefte aan duidelijke gegevens over de inkomenszekerheid van de hypotheekaanvrager. Een vast contract wordt door veel hypotheekverstrekkers geaccepteerd maar een tijdelijk contract of een tijdelijk dienstverband op uitzendbasis via een uitzendbureau zorgt bij de meeste hypotheekverstrekkers voor terughoudendheid.

Flexwerkers krijgen moeilijk een hypotheek
Hypotheekverstrekkers zijn bang dat uitzendkrachten en andere flexwerkers door het wegvallen van de uitzendarbeid of na de einddatum van hun tijdelijke contract geen inkomen meer hebben. Daardoor zou deze groep niet meer aan hun betalingsverplichting voor de hypotheek kunnen voldoen. Dit zorgt er vervolgens weer voor dat de hypotheekverstrekker langer op het geld moet wachten of uiteindelijk de woning te koop moet laten zetten.

Wat is de perspectiefverklaring?
Bovenstaande situatie is niet ideaal omdat veel hardwerkende flexibele arbeidskrachten lange tijd aan het werk zijn via uitzendbureaus. Er zijn flexwerkers die helemaal nooit in de WW zitten omdat ze goede perspectieven hebben op de arbeidsmarkt. Daarom heeft uitzendorganisatie Randstad de  perspectiefverklaring ontwikkelt. In deze verklaring wordt duidelijk aangeven wat de perspectieven zijn van de desbetreffende flexkracht op de arbeidsmarkt. Deze perspectieven zijn gebaseerd op wat men redelijkerwijs kan verwachten als men naar de volgende eigenschappen kijkt van de flexkracht:

 • Werkervaring
 • Opleidingsniveau
 • Functie
 • Arbeidsmarktsituatie in de regio
 • Mobiliteit (eigen vervoer)
 • Competenties

Doormiddel van een omschrijving van bovenstaande eigenschappen van de flexkracht tracht het uitzendbureau aan de hypotheekverstrekker duidelijk te maken hoe groot de kans is dat de flexkracht de in de toekomst bestendige inkomsten uit arbeid kan verwerven. Hierbij wordt het actuele inkomensniveau van de flexkracht als het minimale uitgangspunt genomen.

Wat kan een flexwerker met de perspectiefverklaring?
De perspectiefverklaring moet een steeds belangrijker document worden bij het aanvragen van een hypotheek. Banken zijn hierin geïnteresseerd maar  het is nog wel even afwachten of het document net zo waardevol wordt geacht als een werkgeversverklaring waarmee wordt aangeduid dat de werknemer een vast contract heeft. Verschillende hypotheekverstrekkers moeten wennen aan het idee dat de perspectieven die iemand op de arbeidsmarkt heeft in veel gevallen belangrijker zijn dan een vast contract bij een werkgever. Veel ervaren werknemers hebben ontslag gekregen tijdens de economische crisis omdat het bedrijf waarvoor ze werkten failliet ging. Werknemers die jaren lang een vast contract hebben gehad maar nauwelijks een ontwikkeling hebben doorgemaakt in hun werk hebben niet altijd een goed perspectief op werk.

Een vast contract is dus niet een garantie dat men altijd aan het werk zal blijven en aan de verplichtingen van een hypotheek kan voldoen. Veel uitzendkrachten hebben tijdens hun loopbaan bij verschillende bedrijven gewerkt. Ze zijn gewend aan diverse opdrachtgevers en kunnen een breed scala aan werkzaamheden uitvoeren. Deze flexwerkers zijn flexibel en passen zich makkelijk aan. Daarom krijgen ze meestal ook sneller een nieuwe baan. Geen wonder dat na de economische crisis vooral uitzendkrachten als eerste profiteren van een stijgende productie.

Nederlandse banken zijn betrouwbaar

De betrouwbaarheid van banken over de wereld wordt door diverse instanties nauwlettend in de gaten gehouden. Dit wordt onder andere door kredietbeoordelaars. Standard & Poor’s is een kredietbeoordelaar die dinsdag 12 november 2013 een rapport uitbracht over de bankensector in Nederland. Volgens S&P zijn de banken in Nederland ten opzichte van andere landen in de wereld zeer betrouwbaar. De banken van Nederland worden topspelers genoemd op de wereldmarkt.

De banken van Nederland zijn volgens  Standard & Poor’s divers en rijk. Daarnaast hebben de banken een ‘open economie’. Banken worden ingedeeld in verschillende risicogroepen, die ook wel risicoschalen worden genoemd. Hiermee wordt inzichtelijk welke bank betrouwbaar is en welke minder aan zijn verplichtingen (kan) voldoen. De risicoschalen lopen van 1 tot en met 10. Hierbij is risicoschaal 1 het hoogst haalbare. Banken met een inschaling op risico 1 zijn uitermate betrouwbaar. Risicoschaal 10 is de aller slechtste score die een bank kan hebben. Wanneer een bank in deze schaal is ingedeeld is de bank niet kredietwaardig en zijn er risico’s verbonden aan het zaken doen met deze banken.

Bij het indelen van banken in risicoschalen wordt door Standard & Poor’s gekeken naar een aantal factoren. In totaal wordt op zes verschillende factoren gelet. Deze factoren zijn als volgt:

 • Economische risico’s
 • Het activiteitenprofiel van de banken
 • De rentabiliteit en het kapitaal van de banken
 • Risicoprofiel van de banken
 • Liquiditeit en financiering
 • De bankindustrie waarin de banken activiteiten onplooien

 

De Nederlandse banken worden door Standard & Poor’s ingeschaald in schaal 3. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat deze banken zeer betrouwbaar zijn. De banken van Nederland staan in dezelfde categorie als de banken van Denemarken, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de VS. Er zijn ook zwakke kanten verbonden aan de Nederlandse banken en de manier waarop de overheid deze banken heeft gecontroleerd (en gered) de afgelopen jaren. De manier waarop gereageerd werd door de toezichthouders gedurende de uitbreiding van banken vanaf de crisisperiode wordt gezien als een zwaktepunt door Standard & Poor’s.

Reactie Technisch Werken
Ondanks de verschillende negatieve nieuwsberichten over Nederlandse banken staan de banken van Nederland wereldwijd nog zeer hoog aangeschreven. Ze staan in dezelfde categorie als toonaangevende landen in de wereldeconomie zoals de VS en Groot-Brittannië. Nederlandse banken zijn daardoor zeer kredietwaardig. Desondanks zijn deze banken zeer terughoudend bij het verstrekken van kredieten aan bedrijven en particulieren. Hierdoor kunnen veel bedrijven en consumenten geen grote investeringen doen. Dit heeft tot gevolg dat de economie in Nederland maar moeizaam op gang komt. Lenen is niet aantrekkelijk door de hoge rentes en de terughoudendheid van banken. De houding van banken is opmerkelijk want banken kunnen zelf vanuit Europa zeer goedkoop lenen. De lage rente waartegen banken kunnen lenen zorgt er echter wel voor dat de spaarrentes onder druk komen te staan. Hierdoor gaat de koopkracht van consumenten nog niet verder omhoog. De banken vormen een belangrijke sleutel om de economie weer in beweging te krijgen.

Woningkopers kunnen meer lenen voor energiezuinige huizen

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker positie in op de huizenmarkt en de bouw. De regering van Nederland is zich ervan bewust dat de Nederlandse maatschappij meer gericht moet worden op het besparen van energie en afval. Daarnaast wordt vanuit Europa en de rest van de wereld ook invloed uitgeoefend op het duurzaamheidbeleid van Nederland.

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat consumenten meer moeten kunnen lenen voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen. Hiervoor komen consumenten in aanmerking die een inkomen hebben van 29.000 euro of meer. Deze groep consumenten mag voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen maximaal 13.500 euro extra lenen. Het gaat hierbij om huizen die zo zuinig zijn dat de energierekening daarvan verwaarloosbaar is.

Energieneutrale huizen
Het kabinet benoemde dat het hierbij vooral gaat om huizen die energieneutraal zijn. Dit type woningen worden tegenwoordig steeds meer toegepast in nieuwbouwprojecten. Energieneutrale huizen zijn zo ontworpen dat ze nauwelijks externe energie nodig hebben. Deze huizen hebben verschillende voorzieningen zoals zonnepanelen en domotica waarmee de energiekosten kunnen worden gereduceerd. Daarnaast zijn energieneutrale huizen zeer goed geïsoleerd zodat er nauwelijks warmte verloren gaat. Al deze technische systemen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen echter worden terugverdient doordat de energierekening van de woning te verwaarlozen is. Er wordt door het kabinet niet alleen naar nieuwbouwprojecten gekeken. Ook voor bestaande woningen die doormiddel van renovatieprojecten in energieneutrale huizen worden verandert kunnen leningen worden verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Huizen die zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie is een zeer ambitieuze ontwikkeling in de techniek. Het lijkt er op dat deze ambities bijna werkelijkheid worden. Natuurlijk moeten alle voorzieningen die worden getroffen om een woning energiezuinig te maken wel worden betaald. De hoge kosten die verbonden zijn aan het plaatsen van isolatie en zonnepanelen moeten consumenten niet afschrikken om hun bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Het is goed dat de overheid dit inziet en deze groep consumenten tegemoet komt. Een lening moet echter ook worden afbetaald. Consumenten moeten hiervoor goed worden ingelicht. Het nemen van onverantwoorde financiële risico’s bij de aanschaf van een woning moet worden voorkomen. Naast de lening met betrekking tot de investeringen in duurzaamheid zullen consumenten namelijk in de meeste gevallen ook een hypotheek moeten afsluiten. Wanneer beide leningen moeten worden afbetaald moet dit niet een te hoge druk leggen op de vaste lasten van consumenten.

Minder bedrijfskredieten door Nederlandse banken

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vrijdag 25 oktober 2013 gemeld dat er minder bedrijfskredieten worden verstrekt door banken in Nederland. September 2013 is het aantal kredieten dat aan bedrijven in Nederland is verstrekt met 1,3 procent gedaald ten opzichte van het aantal kredieten dat is verstrekt in september 2012.

In augustus 2013 was het totaal aan kredieten dat door banken in Nederland verstrekt was aan bedrijven 6 miljard euro hoger dan de maand september. Het totaal van de kredieten van Nederlandse bedrijven was bij banken aan het einde van de maand september 345 miljard euro. De daling is al een aantal maanden bezig. Zo was in de daling van het aantal bedrijfskredieten tussen de maand juli en augustus ook vier miljard.

De Nederlandsche Bank (DNB) noemt twee hoofdoorzaken van de daling. De voorwaarden, die aan het verstrekken van krediet verbonden zijn,  zouden volgens de centrale bank zijn verscherpt. Bedrijven komen hierdoor minder snel in aanmerking voor een krediet. Banken hebben de voorwaarden voor kredietverstrekking verscherpt omdat ze daarmee de risico’s die hieraan verbonden zijn willen beperken. Een andere oorzaak voor de daling van het aantal kredietverstrekkingen is volgens de Nederlandsche Bank (DNB) dat bedrijven minder snel een krediet aanvragen. Bedrijven willen minder kredieten aanvragen omdat ze de schuldenlast niet willen verhogen.

Reactie van Technisch Werken
Een daling van het aantal kredieten is aan de ene kant goed nieuws, de schuldenlast wordt hierdoor immers verlaagd. Aan de andere kant kan de conclusie worden getrokken dat er minder investeringen plaatsvinden door het bedrijfsleven in Nederland. Dit is een minder gunstige ontwikkeling. Ook de terughoudende houding van bedrijven om kredieten aan te vragen kan een teken zijn dat bedrijven het vermoeden hebben dat ze de schulden niet (volledig) kunnen afbetalen. Bedrijven en banken zijn in ieder geval voorzichtiger geworden. Deze voorzichtigheid wordt bewust en onbewust door consumenten overgenomen. De koopkracht is al aan het dalen. Het consumenten vertrouwen stabiliseert maar moet wel worden verbetert als men de economie weer wil laten groeien.

Besparen in crisistijd

John Williams en Annemarie van Gaal van het programma Een dubbeltje op zijn kant Hebben een boek geschreven. Dit boek draagt dezelfde naam als het programma. In het boekje staan verschillende ideeën om geld te besparen. Hierdoor kunnen mensen effectiever met geld omgaan en schulden worden voorkomen of worden afgelost. Er worden in het boekje ‘Een dubbeltje op zijn kant’ verschillende soorten mensen beschreven. Voor mensen die hun financiële situatie willen aanpakken worden praktische tips genoemd die er voor kunnen zorgen dat er meer geld wordt bespaard.

John Williams en Annemarie van Gaal noemen onder andere de volgende punten waarop bespaard kan worden.

Huisdieren. Het is belangrijk om voor de aanschaf van een huisdier of van huisdieren na te gaan wat een dier voor kosten met zich meebrengt.

Roken. Stoppen met roken en andere verslavingen zoals drank, eten en gokken kan per maand veel geld besparen. Daarnaast scheelt stoppen met een verslaving ook in de kosten voor het herstel van de gezondheid.

Abonnementen. Een abonnement kost geld maar levert niet altijd wat op. Ook zijn mensen soms ergens lid van zonder er echt gebruik van te maken zoals een seizoenkaart voor een voetbalclub of lidmaatschap van een sportschool.

Energiekosten en water. Ze apparaten uit als ze niet worden gebruikt. Ook stand-by neemt energie. Laat apparatuur daarom niet lang in stand-by staan. Douche niet langer dan nodig is en zet een vatwasmachine en wasmachine pas aan wanneer er voldoende vaat en was is verzameld.

Auto en vervoer. Koop niet onnodig een dure en zware auto. Niet alleen de wegenbelasting is hoger bij een grote auto ook de brandstofkosten en onderhoudskosten nemen toe naarmate de auto groter is. Rij niet onnodig kleine afstanden die ook met de fiets gedaan kunnen worden.

Verzekeringen. Verzekeren kan veel geld kosten. Sluit daarom geen verzekering af voor onnodige zaken en risico’s die je niet zelf zou kunnen dragen.

Leningen. Het lenen van geld draagt kosten met zich mee. Leningen bij postorderbedrijven en bedrijven die creditcards verstrekken kunnen al snel oplopen. Daarnaast is de verschuldigde rente op deze leningen vaak hoog. Daarom is het aflossen van leningen belangrijk.

Met deze tips kun je de crisis te lijf gaan. Daarnaast zijn er op internet op diverse sites tips te vinden om nog meer te besparen.