Nederlandse banken zijn betrouwbaar

De betrouwbaarheid van banken over de wereld wordt door diverse instanties nauwlettend in de gaten gehouden. Dit wordt onder andere door kredietbeoordelaars. Standard & Poor’s is een kredietbeoordelaar die dinsdag 12 november 2013 een rapport uitbracht over de bankensector in Nederland. Volgens S&P zijn de banken in Nederland ten opzichte van andere landen in de wereld zeer betrouwbaar. De banken van Nederland worden topspelers genoemd op de wereldmarkt.

De banken van Nederland zijn volgens  Standard & Poor’s divers en rijk. Daarnaast hebben de banken een ‘open economie’. Banken worden ingedeeld in verschillende risicogroepen, die ook wel risicoschalen worden genoemd. Hiermee wordt inzichtelijk welke bank betrouwbaar is en welke minder aan zijn verplichtingen (kan) voldoen. De risicoschalen lopen van 1 tot en met 10. Hierbij is risicoschaal 1 het hoogst haalbare. Banken met een inschaling op risico 1 zijn uitermate betrouwbaar. Risicoschaal 10 is de aller slechtste score die een bank kan hebben. Wanneer een bank in deze schaal is ingedeeld is de bank niet kredietwaardig en zijn er risico’s verbonden aan het zaken doen met deze banken.

Bij het indelen van banken in risicoschalen wordt door Standard & Poor’s gekeken naar een aantal factoren. In totaal wordt op zes verschillende factoren gelet. Deze factoren zijn als volgt:

  • Economische risico’s
  • Het activiteitenprofiel van de banken
  • De rentabiliteit en het kapitaal van de banken
  • Risicoprofiel van de banken
  • Liquiditeit en financiering
  • De bankindustrie waarin de banken activiteiten onplooien

 

De Nederlandse banken worden door Standard & Poor’s ingeschaald in schaal 3. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat deze banken zeer betrouwbaar zijn. De banken van Nederland staan in dezelfde categorie als de banken van Denemarken, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de VS. Er zijn ook zwakke kanten verbonden aan de Nederlandse banken en de manier waarop de overheid deze banken heeft gecontroleerd (en gered) de afgelopen jaren. De manier waarop gereageerd werd door de toezichthouders gedurende de uitbreiding van banken vanaf de crisisperiode wordt gezien als een zwaktepunt door Standard & Poor’s.

Reactie Technisch Werken
Ondanks de verschillende negatieve nieuwsberichten over Nederlandse banken staan de banken van Nederland wereldwijd nog zeer hoog aangeschreven. Ze staan in dezelfde categorie als toonaangevende landen in de wereldeconomie zoals de VS en Groot-Brittannië. Nederlandse banken zijn daardoor zeer kredietwaardig. Desondanks zijn deze banken zeer terughoudend bij het verstrekken van kredieten aan bedrijven en particulieren. Hierdoor kunnen veel bedrijven en consumenten geen grote investeringen doen. Dit heeft tot gevolg dat de economie in Nederland maar moeizaam op gang komt. Lenen is niet aantrekkelijk door de hoge rentes en de terughoudendheid van banken. De houding van banken is opmerkelijk want banken kunnen zelf vanuit Europa zeer goedkoop lenen. De lage rente waartegen banken kunnen lenen zorgt er echter wel voor dat de spaarrentes onder druk komen te staan. Hierdoor gaat de koopkracht van consumenten nog niet verder omhoog. De banken vormen een belangrijke sleutel om de economie weer in beweging te krijgen.