Woningkopers kunnen meer lenen voor energiezuinige huizen

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijker positie in op de huizenmarkt en de bouw. De regering van Nederland is zich ervan bewust dat de Nederlandse maatschappij meer gericht moet worden op het besparen van energie en afval. Daarnaast wordt vanuit Europa en de rest van de wereld ook invloed uitgeoefend op het duurzaamheidbeleid van Nederland.

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer geschreven dat consumenten meer moeten kunnen lenen voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen. Hiervoor komen consumenten in aanmerking die een inkomen hebben van 29.000 euro of meer. Deze groep consumenten mag voor de aanschaf van zeer energiezuinige huizen maximaal 13.500 euro extra lenen. Het gaat hierbij om huizen die zo zuinig zijn dat de energierekening daarvan verwaarloosbaar is.

Energieneutrale huizen
Het kabinet benoemde dat het hierbij vooral gaat om huizen die energieneutraal zijn. Dit type woningen worden tegenwoordig steeds meer toegepast in nieuwbouwprojecten. Energieneutrale huizen zijn zo ontworpen dat ze nauwelijks externe energie nodig hebben. Deze huizen hebben verschillende voorzieningen zoals zonnepanelen en domotica waarmee de energiekosten kunnen worden gereduceerd. Daarnaast zijn energieneutrale huizen zeer goed geïsoleerd zodat er nauwelijks warmte verloren gaat. Al deze technische systemen brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Deze kosten kunnen echter worden terugverdient doordat de energierekening van de woning te verwaarlozen is. Er wordt door het kabinet niet alleen naar nieuwbouwprojecten gekeken. Ook voor bestaande woningen die doormiddel van renovatieprojecten in energieneutrale huizen worden verandert kunnen leningen worden verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Huizen die zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie is een zeer ambitieuze ontwikkeling in de techniek. Het lijkt er op dat deze ambities bijna werkelijkheid worden. Natuurlijk moeten alle voorzieningen die worden getroffen om een woning energiezuinig te maken wel worden betaald. De hoge kosten die verbonden zijn aan het plaatsen van isolatie en zonnepanelen moeten consumenten niet afschrikken om hun bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Het is goed dat de overheid dit inziet en deze groep consumenten tegemoet komt. Een lening moet echter ook worden afbetaald. Consumenten moeten hiervoor goed worden ingelicht. Het nemen van onverantwoorde financiële risico’s bij de aanschaf van een woning moet worden voorkomen. Naast de lening met betrekking tot de investeringen in duurzaamheid zullen consumenten namelijk in de meeste gevallen ook een hypotheek moeten afsluiten. Wanneer beide leningen moeten worden afbetaald moet dit niet een te hoge druk leggen op de vaste lasten van consumenten.