Lagere energieprijzen zorgden voor laag inflatiepercentage in september 2023

Het meten van een inflatiepercentage is onderhevig aan verschillende factoren. Het is maar net welke componenten meegenomen worden in de berekening en in welke mate dat gebeurd. De energieprijzen zijn bijvoorbeeld een belangrijke factor geweest in het berekenen van de inflatie. Toen de prijzen voor aardgas en elektriciteit explosief stegen zag men ook meteen een hoger inflatiepercentage. Inmiddels dalen de prijzen voor energie en neemt ook de inflatie af. Zo kwam de inflatie in september uit op 0,2 procent. Dit percentage werd vorige week bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Echter werd dit percentage aanzienlijk beïnvloed door een nieuwe meetmethode voor energieprijzen.

Energieprijzen in inflatieberekening

Als men de energieprijzen niet zou meenemen in de berekening zou de inflatie uitkomen op 5,5 procent. Vandaag heeft het CBS het percentage van 0,2 procent inflatie bevestigd. Dat is het laagste inflatieniveau sinds 2016. Bovendien is het ook een aanzienlijke daling ten opzichte van de afgelopen maanden. Echter moet wel rekening gehouden worden met het feit dat het inflatiepercentage nu op een andere manier berekend wordt. Daarnaast is het zo dat de inflatie van de afgelopen maanden nog steeds doorwerkt in de economie. De prijzen liggen voor consumenten nog steeds heel erg hoog. Voedingsmiddelen zijn niet bepaald goedkoper geworden. Daarnaast beginnen nu ook de industrie en de huizenmarkt te merken dat er minder wordt aangekocht. Zowel grote producten als kleinere producten worden minder aangeschaft.

Rente op sparen en lenen

De rente op leningen is omhoog gegaan en de spaarrente wordt door banken bewust laag gehouden. Allemaal factoren die invloed hebben op de inflatiepercentages. Consumenten ervaren zelf dat het leven duurder is dan vorig jaar. Welk percentage ook door het CBS wordt berekend het consumentenvertrouwen in de economie en eigen koopkracht is van groot belang op het uitgavenpatroon. Als consumenten minder uitgeven omdat de prijzen zo hoog zijn zal de inflatie en de hoeveelheid geld in de economie dalen maar blijft het prijsniveau in de winkels nog onverminderd hoog. .