Energieverbruik per Nederlander in 2022 op niveau van 1970

Afgelopen jaar is het energieverbruik per Nederlander gedaald naar 154 gigajoule. Dit is het laagste verbruiksniveau sinds 1970. De daling heeft met name te maken met het feit dat er minder gas werd verbruikt. Het afgelopen jaar steeg de prijs van aardgas naar een explosief niveau. Veel mensen moesten de thermostaat wel lager zetten omdat er anders sprake zou zijn van zogenaamde energiearmoede. De energieprijzen drukten aanzienlijk op de vaste lasten van veel huishoudens. Daarom hebben mensen niet alleen de thermostaat lager gezet maar ook meer isolatie aangebracht in de woningen en andere gebouwen. Het gevolg was een daling in het aardgasgebruik maar niet bepaald een daling in de energierekening. Er werden bovendien ook meer warmtepompen geplaatst en een toenemend aantal mensen probeerden hun woning geheel aardgasvrij te maken. Dat was echter niet voor iedereen mogelijk.

Gegevens van het CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte de gegevens van het verbruik over 2022 bekend. Volgens het CBS lag het energieverbruik in 2022 op 173 gigajoule.In 2022 haalde Nederland nog 77 procent van haar energie uit het buitenland. Dat percentage is sinds is het openen van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 niet zo hoog geweest. Sinds oktober 2023 is de aardgaswinning in Groningen gestopt. Deze beslissing heeft tot gevolg dat er nog meer aardgas uit het buitenland moet worden gehaald. Toch is het besluit noodzakelijk omdat er sprake was van vele aardbevingen in Groningen.

Zuiniger met energie omgaan

Het energieverbruik neemt gelukkig ook af door de investeringen die bedrijven en burgers hebben gedaan de afgelopen tijd. Per inwoner was het energieverbruik het hoogste tussen de jaren 1995 en 2010. Sinds 2013 is het energieverbruik aan het dalen. Onder andere omdat woningen zuiniger worden maar ook transportmiddelen en vervoersmiddelen worden zuiniger. Hierbij kun je denken aan auto’s die minder brandstof verbruiken maar ook het feit dat mensen meer de elektrische fiets gebruiken in het woonwerkverkeer. Inmiddels dalen de prijzen voor olieproducten weer behoorlijk. Aardgas werd gisteren echter weer duurder vanwege het geweld in Israël. Zo blijft de energieprijs schommelen. Dit heeft echter wel invloed op hoe mensen omgaan met het energieverbruik. Als de energieprijzen hoog liggen verbruiken de mensen uit kostenoverwegingen over het algemeen minder energie.