Gasverbruik in 2022 op laagste niveau sinds 1972

In Nederland is het afgelopen jaar aanzienlijk minder aardgas verbruikt. Ten opzichte van 2021 lag het aardgasverbruik in 2022 ongeveer een kwart lager. Door de hogere gasprijs zijn veel huishoudens zuiniger geworden in het verbruik van aardgas. Het gasverbruik is lager geworden omdat de thermoastaat lager is gezet bij veel woningen. Daarnaast is er sprake geweest van en zachte winterperiode. Bovendien hebben veel bedrijven in de industrie te maken gehad met een tijdelijke productieonderbreking. Door deze productieonderbrekingen zijn er minder grondstoffen en brandstoffen verbruikt. Dat heeft meteen effect gehad op het aardgasverbruik. Daarnaast produceren bedrijven tegenwoordig ook efficiënter waardoor minder fossiele brandstoffen worden verspild.

In totaal kwam het aardgasverbruik in 2022 uit op 31 miljard kubieke meter. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is dat het laagste niveau op het gebied van aardgas sinds 1972. Dit bericht werd maandag 13 februari 2023 bekend gemaakt door het statistiekbureau. Bij bedrijven in de aardolie- en chemische industrie was het verbruik het laagste. Daarnaast hebben elektriciteitscentrales 12 procent minder aardgas verbruikt in Nederland. Huishoudens hebben ook aanzienlijk minder aardgas verstookt. Voor huishoudens lag het aardgasverbruik een kwart lager dan het jaar daar voor. Dat is natuurlijk goed nieuws maar een aantal mensen hebben echt in de kou gezeten de afgelopen periode. Dat is natuurlijk niet wat je de bevolking wil toewensen.