Nederlands stroomverbruik tijdens coronacrisis 2020 naar laagste niveau sinds 2001

Door de coronacrisis is het stroomverbruik in Nederland gedaald naar een bijzonder laag niveau. Sinds 2001 is het stroomverbruik in Nederland nog niet zo laag geweest als in de eerste maanden van de coronacrisis. Op woensdag 9 september 2020 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers gepubliceerd over het stroomverbruik in Nederland. In het tweede kwartaal van 2020 lag het stroomverbruik in Nederland ongeveer 7 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. In totaal kwam het stroomverbruik uit op 24,7 miljard kilowattuur (kWh). Dat is volgens het CBS een vergelijkbaar verbruiksniveau ten opzichte van 2001.

Volgens het CBS is de daling van het stroomverbruik toe te schrijven aan een reductie in economische activiteiten. Deze reductie was een logisch gevolg van de lockdownmaatregelen. Door deze maatregelen daalde de economische activiteit. Bedrijven produceerden minder en machines werden minder gebruikt. Ook kantoorcomplexen verbruikten minder elektriciteit. Daarnaast werd er ook op andere gebieden minder energie verbruikt. Zo werd er minder gevlogen en getransporteerd. Het verminderde stroomverbruik is vrijwel volledig toe te schrijven aan coronacrisis omdat in de eerste drie maanden van 2020 het stroomverbruik vergelijkbaar was met dezelfde periode in 2019.