Wat is een dubbeltarief, daltarief en normaaltarief?

Er is sprake van een dubbeltarief, normaaltarief of daltarief als een woning in de meterkast een dubbele meter heeft voor elektriciteit. Er worden daarmee twee meterstanden weergegeven. Een meterstand geeft aan hoeveel elektrische stroom is verbruikt tegen het normaaltarief en een andere meterstand geeft aan hoeveel elektriciteit is verbruikt tegen het daltarief.

Wanneer daltarief en normaaltarief?

Aan het normaaltarief en daltarief zijn periodes gekoppeld in etmaal. Men zegt wel dat overdag het normaaltarief van toepassing is en dat snachts het daltarief van toepassing is. Dat klopt alleen kunnen de tijdstippen wel verschillen. In 2023 hebben veel energieleveranciers de periode voor de daluren vastgelegd vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur. Dat betekent dat veel mensen pas na 23.00 uur gebruik kunnen maken van lagere tarieven tot 7.00 in de ochtend. Alleen in de provincies Noord-Brabant en Limburg loopt de dalperiode voor elektriciteit van 21.00 tot 7.00 uur. In die provincies kunnen consumenten en bedrijven eerder tegen een lagere prijs stroom afnemen als ze na 21.00 elektrische apparatuur aanzetten zoals wasmachines, drogers en dergelijke. Natuurlijk moet er dan wel een dubbele meter aanwezig zijn in de woning.

Daltarief, normaaltarief en energieleverancier

Daarnaast is het altijd belangrijk om bij de energieleverancier navraag te doen wanneer er daadwerkelijk sprake is van een daltarief en normaal tarief voordat men het stroomverbruik hierop in gaat richten.