Energiebedrijven leveren in 2014 goedkopere energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs bepaald dat er minder transportkosten van elektriciteit en gas in rekening gebracht mogen worden door netbeheerders. Door de daling van de hoogte van de transportkosten kunnen energiebedrijven er voor zorgen dat de energierekening van consumenten lager uitvalt. Het ingrijpen van ACM zorgt er voor dat de energierekening van een huishouden op jaarbasis met een aantal tientjes lager kan uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de gemeente waarin het huishouden woonachtig is.

De overheid moet de hoogte van de opslag voor duurzame energie voor het jaar 2014 nog bepalen. In de maand december wordt het voor consumenten duidelijk wat de prijzen zullen zijn voor elektriciteit en gas. Naast een daling van de transportkosten kunnen energiebedrijven in 2014 ook goedkoper energie inkopen. Verschillende grote energieleveranciers hebben al een daling van energieprijzen aangekondigd.

Reactie Technisch Werken
De daling van energieprijzen is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in Europa. In Duitsland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van duurzame energie. Deze energie wordt onder andere opgewekt in grote windmolenparken. Aangezien elektriciteit niet opgeslagen kan worden wordt deze meteen getransporteerd op het net. In bepaalde periodes (met bijvoorbeeld veel wind) kan een hoop energie worden opgewekt maar zijn er in Duitsland onvoldoende directe afnemers. Hier is Duitsland zich van bewust. Daarom vindt er tussen Nederland en Duitsland overleg plaatst over het transport van deze duurzame energie naar Nederland. Een logisch gevolg is dan dat de Nederlandse energieprijzen dalen. Als daarnaast de netwerkkosten door de ingreep van de Autoriteit Consument & Markt ook nog dalen kan dat voor bedrijven en huishoudens een behoorlijke besparing opleveren.

Energieprijzen in Nederland zijn hoog

Het Financiële Dagblad melde maandag 28 oktober 2013 dat Nederlandse ondernemers meer geld moeten betalen dan ondernemers in de landen rondom Nederland. Volgens het Financiële Dagblad zijn Nederlandse bedrijven ongeveer dertig procent duurder uit dan bedrijven in buurland Duitsland. Deze conclusie trok het Financiële Dagblad nadat ze een overzicht van de elektriciteitsbeurs APX had bestudeerd. In dit overzicht zijn de prijzen weergegeven  die stroomproducten gemiddeld met elkaar overeenkomen in verschillende landen.

Nederland is duur
Wanneer de buurlanden van Nederland met elkaar worden vergeleken op het gebied van energieprijzen dan valt op Nederland het duurste is. De landen die hierbij met elkaar vergeleken worden zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Duitsland is in deze energievergelijking het goedkoopste. Hierdoor kunnen Duitse bedrijven goedkoper aan energie komen. Dit is een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere Europese landen. Vooral bedrijven die veel energie verbruiken hebben concurrentievoordeel in Duitsland.

Reactie Technisch Werken
Het is niet bijzonder dat Duitsland het goedkoopste energie aan haar bedrijven biedt. Duitsland heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in duurzame energie. Door gebruik te maken van de zon en vooral de wind kan Duitsland goedkoop aan energie komen. Dit is naast goedkoop ook nog eens goed voor het milieu. Nederland is het duurste op het gebied van energie en dat is voor een land dat haar concurrentiepositie wil verbeteren niet bepaald gunstig. Nederland loopt achter ten opzichte van Duitsland. Op dit moment worden er plannen ontwikkelt die het mogelijk maken om goedkope energie uit Duitsland te transporteren naar Nederland. Dit zou een goede oplossing zijn voor de Nederlandse bedrijven. Alleen de kolencentrales krijgen hierdoor problemen. Zij kunnen moeilijk tegen de goedkope energieprijzen leveren.

Energiebedrijven Groot-Brittannië overtreden regels

Bedrijven en particulieren kunnen niet zonder energie. Wanneer er onvoldoende gas of elektriciteit beschikbaar is vallen delen van de samenleving stil te liggen. De overheden van verschillende landen zien er op toe dat de levering van energie gegarandeerd is aan bedrijven en particulieren. De mensen worden in een toenemende mate afhankelijk van energie. Dit verstevigd de positie van energiebedrijven. Energiebedrijven krijgen meer macht en kunnen als ze een goede concurrentiepositie bezitten veel geld verdienen. In Groot-Brittannië komen echter verontrustende berichten naar voren door een klokkenluider wiens naam niet wordt genoemd.

Belastingontwijking door energiebedrijven
Britse media brachten het nieuws naar buiten. Britse energieconcerns zouden meer dan 23 miljoen euro aan consumententegoeden niet hebben uitbetaald maar geschreven hebben op hun eigen jaarrekening. Dit zou het energiebedrijf British Gas op zijn geweten hebben. Een ander Brits bedrijf Scotia Gas zou belastinggeld hebben ontweken. Scotia Gas zou tezamen met twee Britse elektrabedrijven schuldig zijn aan het ontwijken van ongeveer 120 miljoen euro aan belastingen. Er zijn in Groot-Brittannië tientallen energiebedrijven die hun energieproducten aan bedrijven consumenten verkopen. Van deze bedrijven zouden ongeveer 30 energiebedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan het ontwijken van belasting.

Verhoging energieprijzen
Groot-Brittannië heeft zes grote energiebedrijven. Hiervan maakten vier bekend dat ze de prijs van elektriciteit en gas willen verhogen. De verhoging zou tussen de acht tot tien procent liggen. Dit is een enorme prijsverhoging. Daarnaast is het bedrijf British Gas niet bepaald klantvriendelijk volgens de media. Het bedrijf zou particulieren en bedrijven teveel laten betalen voor de afname van energie. Wanneer hun klanten er voor kozen om naar een andere energieleverancier te gaan kregen deze geen geld meer terug wanneer het energiebedrijf hun nog wat verschuldigd was. British Gas zou de tegoeden naar eigen zeggen niet kunnen terugbetalen omdat het traceren van voormalige afnemers niet lukt.

De politiek in Groot-Brittannië
Hoewel de politiek in Groot-Brittannië kwaad is over deze gang van zaken is het moeilijk om de praktijken echt keihard aan te pakken. De stijgende energieprijzen maakt de zaak gevoelig. Men is het er echter over eens dat deze toestanden illegaal zijn en niet door de beugel kunnen.

Reactie Technisch Werken
Normaal gesproken zorgt de marktwerking er voor dat er sprake is van een concurrentiestrijd waar consumenten beter van worden. Bedrijven proberen doormiddel van aanbiedingen consumenten te overtuigen om voor hun producten te kiezen. Bij energiebedrijven werkt dat over het algemeen zo. De enorme stijging van energieprijzen in Groot-Brittannië is enorm. De vraag is of de overheid invloed heeft op deze enorme stijging van energieprijzen. De energieleveranciers hebben een bepaalde machtspositie. Door een eerlijke marktwerking kan de consument energie voor een redelijke prijs inkopen. Men kan er immers niet zonder.

Daarnaast zijn de berichten van de klokkenluider over belastingontduiking uitermate zorgelijk. Is de vrijmarktwerking in de energiesector wel zo wenselijk? Energiebedrijven moeten zich net als andere bedrijven aan de wet houden. Oplichten van de overheid en de consumenten is uit den boze. De overheid in Groot-Brittannië moet deze praktijken keihard aanpakken. Wanneer dit gebeurd zullen energiebedrijven alleen maar meer invloed krijgen en daarnaast vrij spel om in de toekomst weer mensen te duperen. In Nederland lijkt alles beter op orde maar dat is geen zekerheid. Zolang we van energie afhankelijk zijn zullen energiebedrijven altijd een bepaalde invloed hebben.

Groene energie

Duitsland heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in windenergie. Er zijn verschillende windmolenparken aangelegd waarmee veel stoom kan worden opgewekt. Daarnaast heeft Duitsland ook grote vorderingen gemaakt op het gebied van zonne-energie. Door deze investeringen wordt soms zoveel energie in Duitsland opgewekt dat er een energieoverschot ontstaat. Het overschot aan Duitse energie kan moeilijk worden opgeslagen. De groene energie in Duitsland wordt op het elektriciteitsnet gezet. Dit gebeurd zonder problemen en ook wanneer er geen expliciete vraag naar is. Daarom wordt deze energie vaak tegen scherpe prijzen aangeboden aan Duitse gebruikers.

Duitse groene energie
Recentelijk was er nog in het NOS nieuws dat een aluminiumfabriek in Groningen in Nederland moeilijk financieel rond kan komen door de hoge energiekosten die nodig zijn voor de productie en verwerking van aluminium. Door de hoge energieprijzen in Nederland wordt het bedrijf in haar voortbestaan bedreigd. Wanneer het bedrijf echter in Duitsland stond was dit probleem veel minder groot geweest. Daar liggen de energieprijzen lager. Ook andere Nederlandse bedrijven kampen met grote problemen als het draait om energieprijzen. De toekomst van veel bedrijven hangt af van de prijs van energie.

Energie naar Nederland
Het is daarom belangrijk dat er meer goedkope energie naar Nederland wordt getransporteerd. Hiervan profiteren niet alleen bedrijven maar ook Nederlandse consumenten. Daarnaast is de energie in Duitsland de laatste tijd steeds ‘groener’ waardoor ook het milieu een voordeel heeft. Ook in Nederland wordt er al gebruik gemaakt van scherp geprijsde Duitse groene energie. Die energie is daarnaast vaak ook nog gesubsidieerd waardoor het voor de partijen nog aantrekkelijker is om van deze stroom gebruik te maken. Doelstelling is dat deze samenwerking tussen Nederland en Duitsland nog verder wordt uitgebouwd.