Energiebedrijven leveren in 2014 goedkopere energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs bepaald dat er minder transportkosten van elektriciteit en gas in rekening gebracht mogen worden door netbeheerders. Door de daling van de hoogte van de transportkosten kunnen energiebedrijven er voor zorgen dat de energierekening van consumenten lager uitvalt. Het ingrijpen van ACM zorgt er voor dat de energierekening van een huishouden op jaarbasis met een aantal tientjes lager kan uitvallen. Dit is echter wel afhankelijk van de gemeente waarin het huishouden woonachtig is.

De overheid moet de hoogte van de opslag voor duurzame energie voor het jaar 2014 nog bepalen. In de maand december wordt het voor consumenten duidelijk wat de prijzen zullen zijn voor elektriciteit en gas. Naast een daling van de transportkosten kunnen energiebedrijven in 2014 ook goedkoper energie inkopen. Verschillende grote energieleveranciers hebben al een daling van energieprijzen aangekondigd.

Reactie Technisch Werken
De daling van energieprijzen is een logisch gevolg van de ontwikkelingen in Europa. In Duitsland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van duurzame energie. Deze energie wordt onder andere opgewekt in grote windmolenparken. Aangezien elektriciteit niet opgeslagen kan worden wordt deze meteen getransporteerd op het net. In bepaalde periodes (met bijvoorbeeld veel wind) kan een hoop energie worden opgewekt maar zijn er in Duitsland onvoldoende directe afnemers. Hier is Duitsland zich van bewust. Daarom vindt er tussen Nederland en Duitsland overleg plaatst over het transport van deze duurzame energie naar Nederland. Een logisch gevolg is dan dat de Nederlandse energieprijzen dalen. Als daarnaast de netwerkkosten door de ingreep van de Autoriteit Consument & Markt ook nog dalen kan dat voor bedrijven en huishoudens een behoorlijke besparing opleveren.

Executieveilingen en prijsafspraken

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar handelaren in onroerend goed die zich niet aan de regels hebben gehouden. Met name bij executieveilingen van huizen zijn misstanden geconstateerd. Bij deze veilingen moeten woningeigenaren om wat voor reden dan ook gedwongen hun huis verkopen. Tijdens deze veilingen kwam het de afgelopen jaren regelmatig voor dat huizen tegen zeer lage prijzen werden geveild.

Vereniging Eigen Huis
Vereniging Eigen Huis (VEH) komt op voor de belangen van woningbezitters. De vereniging neemt al jaren aanstoot aan de situaties die op huizenveilingen plaatsvinden. Volgens de VEH domineren de huizeneigenaren de veilingen. Hierdoor worden de prijzen zoveel mogelijk laag gehouden. Er was een vermoeden dat er onderlinge prijsafspraken werden gemaakt door de huizenhandelaren. Dat is nu onderzocht.

Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Consument & Markt (ACM)heeft donderdag 12 september 2013 namen bekend gemaakt van 71 malafide huizenhandelaren. Deze huizenhandelaren werden eerder al bestraft voor het maken van prijsafspraken bij de executieveilingen. Het maken van deze prijsafspraken is verboden. Door het opleggen van boetes heeft de ACM in januari 2013 in totaal 6 miljoen euro aan boetes binnen gehaald van malafide huizenhandelaren voor het benadelen van huizenbezitters tijdens executieveilingen.

Consumentenbond
De consumentenbond komt op voor de belangen van de Nederlandse consumenten. Zij wil ook graag weten welke consumenten door deze situatie mogelijk zijn benadeeld. Daarvoor moeten wel de verschillende adressen van de koophuizen die het betreft openbaar worden gemaakt. Het is de vraag of de Autoriteit Consument & Markt deze gegevens openbaar wil maken.

Schadevergoeding
De Vereniging Eigen Huis denkt niet dat het bekend maken van de misstanden tijdens executieveilingen ook daadwerkelijk voor een compensatie zal zorgen voor de gedupeerden. Ze verwacht niet dat de prijsafspraken tot een schadevergoeding zal leiden.

Bron: nu.nl