Energiebedrijven Groot-Brittannië overtreden regels

Bedrijven en particulieren kunnen niet zonder energie. Wanneer er onvoldoende gas of elektriciteit beschikbaar is vallen delen van de samenleving stil te liggen. De overheden van verschillende landen zien er op toe dat de levering van energie gegarandeerd is aan bedrijven en particulieren. De mensen worden in een toenemende mate afhankelijk van energie. Dit verstevigd de positie van energiebedrijven. Energiebedrijven krijgen meer macht en kunnen als ze een goede concurrentiepositie bezitten veel geld verdienen. In Groot-Brittannië komen echter verontrustende berichten naar voren door een klokkenluider wiens naam niet wordt genoemd.

Belastingontwijking door energiebedrijven
Britse media brachten het nieuws naar buiten. Britse energieconcerns zouden meer dan 23 miljoen euro aan consumententegoeden niet hebben uitbetaald maar geschreven hebben op hun eigen jaarrekening. Dit zou het energiebedrijf British Gas op zijn geweten hebben. Een ander Brits bedrijf Scotia Gas zou belastinggeld hebben ontweken. Scotia Gas zou tezamen met twee Britse elektrabedrijven schuldig zijn aan het ontwijken van ongeveer 120 miljoen euro aan belastingen. Er zijn in Groot-Brittannië tientallen energiebedrijven die hun energieproducten aan bedrijven consumenten verkopen. Van deze bedrijven zouden ongeveer 30 energiebedrijven zich schuldig hebben gemaakt aan het ontwijken van belasting.

Verhoging energieprijzen
Groot-Brittannië heeft zes grote energiebedrijven. Hiervan maakten vier bekend dat ze de prijs van elektriciteit en gas willen verhogen. De verhoging zou tussen de acht tot tien procent liggen. Dit is een enorme prijsverhoging. Daarnaast is het bedrijf British Gas niet bepaald klantvriendelijk volgens de media. Het bedrijf zou particulieren en bedrijven teveel laten betalen voor de afname van energie. Wanneer hun klanten er voor kozen om naar een andere energieleverancier te gaan kregen deze geen geld meer terug wanneer het energiebedrijf hun nog wat verschuldigd was. British Gas zou de tegoeden naar eigen zeggen niet kunnen terugbetalen omdat het traceren van voormalige afnemers niet lukt.

De politiek in Groot-Brittannië
Hoewel de politiek in Groot-Brittannië kwaad is over deze gang van zaken is het moeilijk om de praktijken echt keihard aan te pakken. De stijgende energieprijzen maakt de zaak gevoelig. Men is het er echter over eens dat deze toestanden illegaal zijn en niet door de beugel kunnen.

Reactie Technisch Werken
Normaal gesproken zorgt de marktwerking er voor dat er sprake is van een concurrentiestrijd waar consumenten beter van worden. Bedrijven proberen doormiddel van aanbiedingen consumenten te overtuigen om voor hun producten te kiezen. Bij energiebedrijven werkt dat over het algemeen zo. De enorme stijging van energieprijzen in Groot-Brittannië is enorm. De vraag is of de overheid invloed heeft op deze enorme stijging van energieprijzen. De energieleveranciers hebben een bepaalde machtspositie. Door een eerlijke marktwerking kan de consument energie voor een redelijke prijs inkopen. Men kan er immers niet zonder.

Daarnaast zijn de berichten van de klokkenluider over belastingontduiking uitermate zorgelijk. Is de vrijmarktwerking in de energiesector wel zo wenselijk? Energiebedrijven moeten zich net als andere bedrijven aan de wet houden. Oplichten van de overheid en de consumenten is uit den boze. De overheid in Groot-Brittannië moet deze praktijken keihard aanpakken. Wanneer dit gebeurd zullen energiebedrijven alleen maar meer invloed krijgen en daarnaast vrij spel om in de toekomst weer mensen te duperen. In Nederland lijkt alles beter op orde maar dat is geen zekerheid. Zolang we van energie afhankelijk zijn zullen energiebedrijven altijd een bepaalde invloed hebben.