Nieuwe regels voor Europese stroommarkt

Europa gaat aan de slag met nieuwe regels voor de energiemarkt. De energiemarkt waaronder de stroommarkt van Europa heeft de afgelopen jaren haar zwakte getoond. Door internationale spanningen en een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn de gasprijzen maar ook de stroomprijzen op een record beland. De afgelopen twee jaar zijn de prijzen op bepaalde momenten zover opgelopen dat de Europese burgers, overheden en bedrijven daadwerkelijk in de problemen raakten met het betalen van energielasten. De stijgingen in de energieprijzen hadden bovendien ook effect op de inflatie want er werd meer geld uitgegeven. Bovendien zorgden de stijgende prijzen er ook voor dat consumenten meer geld moesten betalen voor producten. Vrijwel in elk productieproces en dienstverlenend proces wordt namelijk gebruik gemaakt van energie en deze energieprijzen werden doorberekend aan klanten. Er was dus dringend een oplossing nodig voor de Europese energiemarkt.

Gasprijs en elektriciteitsprijs

De lidstaten van de Europese Unie hebben daarom met elkaar overleg gevoerd over nieuwe regels voor de stroommarkt. Deze regels moeten voorkomen dat de prijzen van elektriciteit weer zover stijgen als in de afgelopen twee jaar is gebeurd. De gasprijs is bovendien tijdens de energiecrisis ook fors gestegen. De prijs van gas is voor een groot deel gekoppeld aan de stroomprijs. Er wordt onder andere met aardgas elektriciteit opgewekt in aardgascentrales. Deze zijn schoner dan kolencentrales en worden in verschillende Europese landen gebruikt als tussenstap naar een volledige fossielvrije energiewinning. In de toekomst zullen de prijzen van aardgas en stroom minder nauw met elkaar verbonden zijn volgens de nieuwe regels van de Europese Unie.

Nog geen definitief akkoord

Bovendien kunnen de lidstaten de opbrengsten van energiebedrijven afromen als deze energiemaatschappijen teveel winst maken en daarbij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting consumenten en bedrijven uit het oog zijn verloren. De lidstaten kunnen met hun lokale regeringen het geld dat ze hebben afgeroomd bij energiebedrijven gebruiken om huishoudens en bedrijven te helpen met het betalen van hun energierekening. Daarnaast zijn er in Europa ook afspraken gemaakt voor het toepassen van subsidies op het gebruik van duurzame energie. Hoewel er op dit moment gesproken wordt over een akkoord op de nieuwe regels is dit akkoord nog niet definitief. Er moet nog over gestemd worden in het Europees Parlement.