Verklaring van Amsterdam op 14 april 2016 voor regels voor zelfrijdende auto’s

Op donderdag 14 april 2016 werd de ‘Verklaring van Amsterdam’ ondertekend door de lidstaten van de Europese Unie in het Nederlandse Scheepvaartmuseum. Hierdoor hebben de Europese lidstaten beloofd op samen te werken op het gebied van de wet en regelgeving die het mogelijk moet maken om zelfrijdende auto’s op de Europese wegen te laten rijden. Het is de doelstelling om in 2019 de wetgeving in Europa geformuleerd te hebben. Vanaf dat moment moet het volgens minister Melanie Schultz  van Infrastructuur mogelijk zijn om met autonome auto’s in heel Europa rond te kunnen rijden. De minister heeft een belangrijke rol op dit gebied want Nederland heeft de zelfrijdende auto geselecteerd als een van de pijlers voor het Europese voorzitterschap voor de eerste helft van dit jaar.

Reactie van Technische Werken
Het opstellen van wetten en regels voor zelfrijdende auto’s is niet eenvoudig. Wie is de bestuurder van de autonome auto? Heeft men het dan over de inzittende of is in feite de fabrikant verantwoordelijk voor de besturing. Moet een inzittende ook een rijbewijs hebben en wat voor rijbewijs is dan vereist. Kunnen eenvoudige rijbewijzen worden gehaald voor zelfrijdende auto’s of moet iemand een volledig rijdbewijs B hebben? Dat zijn allemaal vragen die gesteld zullen worden in de politiek en door fabrikanten. Verschillende fabrikanten zijn al benadert voor input voor de wet en regelgeving.