Wetsvoorstel voor testen zelfrijdende auto’s in Nederland ingediend eind november 2017

Op verschillende plaatsen in de wereld wordt getest met zelfrijdende auto’s. Vaak gaat het dan over testmogelijkheden in Amerika. In Nederland wil men echter ook mogelijkheden bieden om zelfrijdtechnologie voor auto’s te testen. Daarvoor zal de wet echter moeten worden aangepast. Er is inmiddels een wetsvoorstel ingediend over dit onderwerp. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan kan men op bepaalde gedeelten van de openbare weg testen uitvoeren met zelfrijdende auto’s zonder chauffeur. De wet is er echter nog niet. Momenteel is alleen nog maar het voorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Experimenteerwet voor zelfrijdende auto’s
De nieuwe wet wordt de zogenoemde Experimenteerwet. Deze wet biedt kaders voor het testen van  zelfrijdende auto’s op de Nederlandse wegen. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat moet het testen van de nieuwste zelfrijdende auto’s mogelijk maken. Dit werd gemeld door de Rijksoverheid. Wanneer de wet wordt aangenomen is nog onduidelijk. Als de wet eenmaal van kracht zal gaan kan de minister vergunningen gaan verstrekken aan bedrijven die zelfrijdende auto’s willen gaat testen zonder chauffeur op de openbare weg.

Zelfrijdende auto’s in de EU
Sinds 2015 worden overigens in Nederland al testen uitgevoerd met zelfrijdende auto’s. Echter zijn in die auto’s nog wel bestuurders aanwezig die kunnen ingrijpen wanneer de zelfrijdtechnologie faalt. Een nieuwe wet moet er voor zorgen dat ook auto’s met een bestuurd op afstand de openbare weg op mogen. Door dit te doen hoopt Nederland een grote stap te maken in het innovatieve klimaat met betrekking tot zelfrijdtechnologie op de Nederlandse wegen. Ook in Europa liggen er afspraken die landen kaders bieden om testen voor zelfrijdende auto’s mogelijk te maken. De Europese landen hebben eerder in 2017 met elkaar afspraken gemaakt over zelfrijdende auto’s op de openbare weg. Hieruit kwam naar voren dat alle EU-lidstaten in 2019 klaar moeten zijn voor zelfrijdende auto’s op de openbare weg.

Communicatiesysteem
Zelfrijdende auto’s zijn in belangrijke mate afhankelijk van software. Daar hoort ook een gezamenlijk communicatiesysteem bij. Een dergelijk systeem zorgt er voor dat zelfrijdende auto’s in de hele EU met elkaar kunnen communiceren. Het is overigens niet zo dat de experimenteerwet er voor zorgt dat iedereen zomaar de weg op kan om zelfrijdende auto’s te testen. Er zullen altijd vergunningen moeten worden verstrekt. In de uiteindelijke vergunning wordt vastgelegd wie bevoegd is om testen uit te voeren en waar dat mag gebeuren. Ook wordt vastgelegd onder welke weersomstandigheden de testen mogen worden uitgevoerd en hoe lang zelfrijdende auto’s zonder chauffeur de weg op mogen.