Porthos-project start in 2023 en wordt CO2 opslag project van Nederland

Binnenkort zal worden gestart met het Porthos-project. Dit is een ambitieus project waarbij CO2 wordt afgevangen en opgeslagen. Het afgevangen CO2 zal dan vervolgens worden getransporteerd naar een opslagplaats onder de zeebodem. Nemen verschillende partijen deel aan dit project. Afgelopen woensdag hebben deze partijen bekend gemaakt dat het project daadwerkelijk door zal gaan. De bedrijven die behoren tot het Porthos project zijn allemaal actief in de grote industrie. Zo zijn Shell en ExxonMobil betrokken bij het project. Deze bedrijven hebben allemaal een productielocatie in het Rotterdamse havengebied. Het initiatief van Porthos is afkomstig van Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN).

Het project waarbij CO2 wordt afgevangen is omstreden omdat de meeste milieuorganisaties vinden dat je CO2 niet moet afvangen maar juist moet voorkomen dat CO2 vrijkomt tijdens productieprocessen. Toch is het voor veel bedrijven in de chemie lastig om helemaal geen CO2 als bijproduct uit te stoten tijdens hun processen. Daarvoor moeten installaties en brandstoffen grondig worden herzien en aangepast. Het afvangen van CO2 is een veel minder kostbare en minder ingrijpende oplossing. Daardoor komt CO2 niet meer in de atmosfeer terecht maar wordt deze getransporteerd naar een opslagpunt. In dit geval ligt het opslagpunt onder de Noordzee dat 20 kilometer uit de kust ligt. Daar zijn op een diepte van 3 tot 4 kilometer nog lege aardgasvelden aanwezig die niet benut worden. Deze lege aardgasvelden worden na het afvangen van CO2 volgepompt. Volgens de initiatiefnemers van het project zou er per jaar 2,5 megaton aan CO2 kunnen worden opgevangen voor een periode van vijftien jaar. Dat houdt in dat er in totaal ongeveer 37 megaton zal worden getransporteerd en opgeslagen in de lege gasvelden.

Doordat de CO2 wordt afgevangen gaat de uitstoot van schadelijke gassen omlaag in de Rotterdamse haven. Dat zorgt er voor dat er een belangrijke stap wordt gezet in het behalen van de milieudoelstellingen van Nederland. Deze zijn er op gericht om tegen 2030 de emissie van CO2 met 55 procent te verlagen ten opzichte van de CO2 emissie van 1990.