Europese emissiehandelssysteem (ETS) aanpassen in 2017

De Europese Unie wil dat de CO2 uitstoot in Europa aanzienlijk gaat dalen. Daarvoor moeten verschillende maatregelen worden ingevoerd en moeten bestaande maatregelen worden verscherpt. Het Europese emissiehandelssysteem ETS is een middel om bedrijven en overheden te dwingen om te betalen voor CO2 uitstoot. Hierbij wordt gehandeld in rechten om CO2 uit te stoten. Doelstelling is dat bedrijven financieel gestimuleerd worden om  hun CO2 emissie te verlagen.

Doormiddel van het ETS wil de EU de uitstoot van CO2 jaarlijks met 2,2 procent reduceren. Met dit voorstel moeten de lidstaten en het EU-parlement echter nog instemmen. Als het Europese parlement en de lidstaten akkoord gaat zullen bedrijven nog beter hun best moeten doen om hun CO2 uitstoot te reduceren. De aanpassing van het ETS volgt op internationale afspraken. Deze zijn in 2016 gemaakt over een wereldwijd emissiehandelssysteem dat CORSIA heet. Dit CORSIA emissiehandelssysteem wordt waarschijnlijk ingevoerd in 2020, maar op vrijwillige basis.  Pas in 2027 wordt het stelsel wereldwijd verplicht.