Europese Commissie pleit voor circulaire economie

De Europese commissie heeft vandaag, op woensdag 24 oktober 2018, een wetsvoorstel goedgekeurd waarin in totaal 11 vervuilende plastic wegwerpproducten vanaf 2021 worden verboden. Milieuministers van de lidstaten van de Europese Unie moeten het wetsvoorstel nog wel goedkeuren. Toch geeft de Europese Commissie een duidelijk signaal af met het goedkeuren van dit wetsvoorstel. Wegwerpplastic wordt door de Europese Commissie niet alleen beschouwd als een bron van vervuiling maar ook als een bron van verspilling.

Wegwerpplastic is namelijk een verspilling van grondstoffen. Het verspillen van grondstoffen is slecht voor de economie omdat er dan weer nieuwe grondstoffen moeten worden gedolven uit de aardbodem. Het delven van grondstoffen kost geld. Bovendien is het aanwenden van nieuwe grondstoffen in strijd met de ambities voor een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen, verpakkingen en producten zoveel mogelijk worden gerecycled en hergebruikt.

Door een circulaire economie wordt er niet alleen afval gereduceerd maar wordt er ook minder druk op de natuur uitgevoerd met betrekking tot het delven van grondstoffen. Europa is echter ver weg van een circulaire economie. Volgens het Europese Parlement moeten in 2025 negen van de tien plastic flessen gescheiden worden ingezameld door bijvoorbeeld gebruikt te maken van statiegeldregelingen. Daardoor moeten mensen worden geprikkeld om afval te scheiden. Dan is het natuurlijk nog wel de vraag of alle plastic flessen wel gerecycled kunnen worden.