PBL circulaire economie in gevaar door goedkope grondstoffen en producten in 2019

De circulaire economie is een kringloopeconomie waarin nauwelijks nieuwe grondstoffen zouden moeten worden verwerkt en gestreefd wordt naar hergebruik van grondstoffen en producten. Deze economie is nog geen realiteit maar is voornamelijk een streven van overheden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van milieu en maatschappij. Daarbij komt ook de circulaire economie als ontwikkeling in beeld.

Volgens het PBL is de circulaire economie in Nederland lastig te realiseren als de prijs van nieuwe grondstoffen laag is. Ook zorgen strenge certificeringseisen en onbekendheid bij investeerders er voor dat er nauwelijks stappen worden gemaakt richting de realisatie van een circulaire economie. Volgens het PBL zou de overheid meer moeten doen om de circulaire economie te realiseren. Als deze stappen niet worden genomen zullen ook de doelstellingen die in het klimaatakkoord zijn opgenomen in gevaar komen. Zo wil de overheid tegen 2030 een halvering van het grondstoffengebruik halen. In een rapport over de kringloopeconomie heeft het PBL aangegeven dat dit niet gerealiseerd kan worden met het huidige beleid.

Er moeten meer initiatieven komen op dit gebied. Het hergebruik van grondstoffen zoals plastic, papier en glas moet worden bevordert. Als hergebruik niet mogelijk is zullen producten op een andere manier moeten worden gerecycled. Door het ontwikkelen van innovatieve duurzame producten kunnen producten en apparaten overigens ook langer meegaan waardoor vervanging niet nodig is. Ook op deze manier kan het gebruik van nieuwe grondstoffen dus worden beperkt.