Vuilnisdump in kledingbakken voor goede doelen brengt circulaire economie in gevaar in 2019

In Nederland zijn verschillende goede doelen actief bezig met het verzamelen van kleding voor mensen die het echt nodig hebben en niet kunnen betalen. Een voorbeeld hiervan is het Leger des Heils. Deze organisatie heeft samen met andere organisaties verspreid door heel Nederland inleverpunten geplaatst waarin mensen hun oude maar nog goed bruikbare kleding kunnen inleveren. Het idee hierachter is goed. Kleding wordt hergebruikt de afvalberg wordt verkleind en arme mensen kunnen kleding ontvangen. Daarnaast wordt de circulaire economie gesteund.

Afval hoort niet in kledingbakken
Dit alles werkt uitstekend tenzij er mensen zijn die de inleverpunten voor kleding gebruiken om op een goedkope manier hun afval te dumpen. Juist deze situatie zorgt voor grote problemen. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt er zoveel afval gedumpt in kledingbakken voor goede doelen dat de inhoud ervaren moet worden verbrand in verbrandingsovens. Het gevolg is dat de kleiding niet wordt hergebruikt en er bovendien meer CO2 wordt uitgestoten. Voor het verwijderen en laten verstoken van afval moeten goede doelen overigens geld betalen. Dat veroorzaakt financiële problemen bij goede doelen schrijft het dagblad Trouw op maandag 15 juli 2019.

Vereniging Herwinning Textiel (VHT)
De situatie is volgens de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) dusdanig ernstig dat ze een brandbrief heeft gestuurd naar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu). Ook de overheid zou zich druk moeten maken om deze verspilling van grondstoffen. Vanwege het feit dat er veel kleding in de verbrandingsoven beland worden ook de doelstellingen met betrekking tot de circulaire economie moeilijker haalbaar. De overheid wil bijvoorbeeld in 2050 de herbruikbaarheid van grondstoffen maximaliseren. Deze doelstelling komt in gevaar wanneer afval niet gescheiden wordt ingeleverd en men de kledingbakken bijvoorbeeld als afvalbakken gaat gebruiken.