Nederlandse circulaire economie in 2018 in moeilijkheden door beperkte capaciteit afvalverwerking

Steeds meer afval komt terecht op de stortplaats. Dat bevestigt de Vereniging Afvalbedrijven (VA). Deze ontwikkeling is bijzonder want de overheid zet zich in voor een circulaire economie waarin zo weinig mogelijk afval verdwijnt op de vuilstortplaats. In plaats daarvan moet afval gescheiden worden en moeten de grondstoffen opnieuw worden gebruikt in de productieketen. Dat is tenminste de kern van de circulaire economie. Recycling en hergebruik zijn binnen de circulaire economie belangrijke begrippen. Zonder recycling en hergebruik kan een circulaire economie namelijk niet tot stand komen.

Circulaire economie
Toch blijkt de weg naar een circulaire economie niet eenvoudig te bewandelen. Er blijkt namelijk nog steeds veel vuil te worden gestort op ouderwetse stortplaatsen. Er is weliswaar een stortverbond maar het aantal ontheffingen op het stortverbod neemt toe. Dat schrijft het FD op basis van een onderzoek dat werd gehouden in de sector. Ten opzichte van 2017 wordt er in 2018 meer huisvuil gestort op Nederlandse vuilstortplaatsen. In de eerste helft van 2018 is voor 130.000 ton meer afval een zogenaamde stortvergunning gegeven dan in dezelfde periode in 2017.

Ontheffing op het stortverbod
Dat zorgde er voor dat er in de eerste zes maanden van 2017 voor 820.443 ton afval een ontheffing werd verleend op het stortverbod. Dat zijn in totaal 63.000 vuilniswagens die afval hebben gestort op een vuilstortplaats. Een ontheffing op het stortverbod wordt verleend wanneer er bijvoorbeeld capaciteitsproblemen zijn in de reguliere afvalverwerking en wanneer twee afvalverbrandingsinstallaties de toestroom van afval niet meer kunnen verwerken.

Meer capaciteit
Nederland moet meer capaciteit ontwikkelen op het gebied van het scheiden en verwerken van afvalstromen. Afval moet beschouwd worden als grondstof. Dat is een belangrijke kerngedachte voor een circulaire economie. Als Nederland deze manier van denken en werken niet hanteert in de afvalverwerking dan wordt het afvalprobleem alleen maar groter en is een circulaire economie ver weg.