CBS: consumenten besparen energie uit financiële overwegingen in 2018

Energiebesparing en duurzaam leven zijn begrippen die hip zijn in 2018. Duurzaamheid is modern en belangrijk want de meeste mensen willen niet medeverantwoordelijk worden gehouden voor de opwarming van de aarde en alle gevolgen die dat met zich meebrengt. Veel mensen die aangeven dat ze het milieu belangrijk vinden handelen daar in hun huishouding ook naar. Daarnaast besparen ook andere mensen energie terwijl ze daarbij het milieu niet als belangrijkste aspect beschouwen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) besparen veel mensen op energielasten omdat ze geld willen overhouden. Dat blijkt donderdag 25 oktober 2018 uit het onderzoek Belevingen 2017 dat het statistiekbureau heeft gepubliceerd. Ongeveer 90 procent van de mensen die zijn benaderd tijdens het onderzoek geeft aan dat ze energiebewust handelen. In totaal deden 3.339 mensen aan het onderzoek mee. Deze mensen hebben onder andere aangegeven dat energiebesparing in kleine handelingen zit. Zo wordt bijvoorbeeld de verwarming minder hoog gezet en kiest men er voor om zich in huis warmer te kleden of een deken te pakken. Ook halen ze de oplader van een telefoon of Tablet eerder uit het stopcontact als het apparaat opgeladen is.

Mensen die zichzelf als milieubewust beschouwen doen deze besparende maatregelen maar ook de groep die zichzelf als minder milieubewust ziet neemt deze besparende maatregelen. Het overgrote deel van de mensen die op hun energieverbruik let en energieverspilling tegengaat doet dit vanwege de kosten. Dat is belangrijke informatie voor de overheid als deze er voor wil zorgen dat de energieverspilling verder omlaag gaat. De bevolking kan doormiddel van geld worden gestimuleerd om nog meer te doen aan energiebesparing en de energietransitie.