CPB: milieuschade van bedrijven bepalen in aanloop naar circulaire economie

De overheid is voorstander van het invoeren van een circulaire economie. In een circulaire economie worden nauwelijks nieuwe grondstoffen verwerkt in de productieketen. In plaats daarvan wordt duurzaam omgegaan met grondstoffen. Grondstoffen die in producten zijn verwerkt worden zoveel mogelijk hergebruikt. Door het beperken van de instroom van nieuwe grondstoffen wordt de natuur gespaard. Bedrijven moeten volgens de overheid worden gestimuleerd om zich in te zetten voor een circulaire economie. Daarvoor is het belangrijk om de prijs van de milieuschade die een bedrijf veroorzaakt te bepalen. Als deze prijs bekend is kan men deze prijs in rekening brengen bij de vervuilers.

Milieuvervuiling
Het Centraal Planbureau (CPB) is voorstander van het doorberekenen van de milieuschade aan de veroorzaker van deze schade. Momenteel vindt er nog veel milieuvervuiling plaats door Nederlandse bedrijven. Deze vervuiling is het gevolg van een slecht werkende markt aldus het CPB. Vervuilende bedrijven zorgen nu wel voor schade aan het milieu maar hoeven hiervoor niet geld te betalen. Veel soorten milieuschade blijven daardoor onbestraft. Hierbij kun je denken aan processen waarbij luchtvervuiling ontstaat of vervuilende stoffen ontstaan die niet gerecycled worden.

Belasting vervuilende bedrijven
Bedrijven zouden doormiddel van extra belastingen op vervuilende processen moeten worden gedwongen om efficiënter om te gaan met grondstoffen. Volgens het CPB zijn in 2018 nog te weinig bedrijven bezig met het verduurzamen van hun processen en het reduceren van de afvalstroom. Bij het streven naar een circulaire economie moeten bedrijven meer inspanningen verrichten. Volgens het CPB is er nog een grote inhaalslag te behalen door vervuilende bedrijven harder aan te pakken.

Overstap naar circulaire economie
De overstap naar een circulaire economie is volgens het CPB niet snel te realiseren. Er moeten zorgvuldige stappen worden gezet. Door de overstap naar een circulaire economie te snel te doen worden onnodig extra kosten gemaakt waardoor bedrijven in financiële moeilijkheden kunnen komen. We moeten voorkomen dat bedrijven failliet gaan en dat er beroepen gaan verdwijnen.