Circulaire economie in Nederland mogelijk vanaf 2050

Circulaire economie is een modern begrip dat wordt gebruikt om een economie mee aan te duiden waarbij vrijwel geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt om producten en constructies te vervaardigen. In plaats daarvan draait een circulaire economie om het recyclen en hergebruiken van producten en grondstoffen. Volgens de ABN Amro kan Nederland wereldwijd een ‘voortrekkersrol’ vervullen met betrekking tot deze zogenoemde circulaire economie. Hierover werd dinsdag 19 september 2017 een rapport gepubliceerd.

Nederland en verduurzaming
Volgens de bank heeft Nederland veel positieve elementen die er voor zorgen dat Nederland tot de meest vooruitstrevende landen kan behoren op het gebied van een milieubewuste economie die draait om hergebruik en recycling. Er is in Nederland namelijk veel kennis aanwezig op het gebied van verduurzaming. Deze kennis kan natuurlijk voor het eigen land worden gebruikt maar kan ook worden gedeeld met andere landen.

Recycling
In Nederland wordt al tachtig procent van al het afval gerecycled. Op dit gebied is Nederland al de koploper volgens ABN Amro. Dit is goed voor het imago van Nederland in de wereld op het gebied van duurzaamheid. Dit imago kan nog verder worden verbeterd als Nederland meer de focus gaat leggen op circulaire economie en alles wat daarbij komt kijken.

Extra voordelen voor een circulaire economie
Een circulaire economie is natuurlijk goed voor het milieu en het klimaat maar daarnaast zijn er nog veel bijkomende voordelen. Zo wordt een land met een circulaire economie zelfvoorzienend en minder afhankelijk van de import van grondstoffen uit het buitenland. Verder is ook de volksgezondheid er bij gebaat. Bovendien kan het ontwikkelen en implementeren van duurzame technologie er voor zorgen dat er veel nieuwe banen ontstaan.

Economisch circulair in 2050
De Nederlandse overheid heeft de ambitie uitgesproken om in 2050 vrijwel geheel zelfvoorzienend te zijn. Vanaf dat jaar zou Nederland geen primaire grondstoffen moeten gebruiken voor de ontwikkeling en productie van producten. De economie moet dan volledig draaien op grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Volgens de ABN Amro moet Nederland er wel voor zorgen dat de wet- en regelgeving wordt aangepast. De herbruikbaarheid van grondstoffen moet geborgd worden met een ondernemingsklimaat die dat toelaat en bevorderd.