Nederland in 2050 een volledig circulaire economie?

Nederland zal als het aan de overheid ligt uiterlijk in 2050 volledig moeten draaien op herbruikbare grondstoffen. Hiervoor zijn nieuwe regels en afspraken opgesteld door de overheid. Deze afspraken zijn van kracht gegaan op donderdag 28 december 2017. De doelstelling is het bereiken van een circulaire economie.

Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakte het bericht bekend. Dit ministerie heeft een nieuw beleid omschreven in haar derde Landelijke Afvalbeheerplan (LAP3). Dit plan heeft een geldigheid tot 2023. In het afvalbeheerplan is vastgelegd welke afvalstoffen moeten worden gescheiden. Dit is per sector bepaald. Zo zijn er specifieke richtlijnen voor sectoren waarin gewerkt wordt met asbest. Dit is het geval bij bedrijven die actief zijn in de asbestsanering en daarvoor vergunning hebben. Ook voor andere sectoren zijn specifieke richtlijnen. Denk hierbij aan de industrie en de medische sector.

Circulaire economie
Volgens onderzoek orgaan TNO is het beleid van de overheid een stap in de juiste richting voor een circulaire economie. In een circulaire economie wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van grondstoffen. In plaats daarvan worden bestaande producten zoveel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Op die manier worden minder nieuwe grondstoffen uit de aarde en het milieu gehaald. Daarnaast wordt er ook minder afval verbrand waardoor er minder CO2 emissie ontstaat. Willemijn van der Werf, businessdeveloper circulaire economie voor TNO geeft aan dat er ook aandacht moet zijn om innovatie te stimuleren op het gebied van afvalhergebruik. Ook moet de bedrijvigheid en werkgelegenheid toenemen in de sector waarin afval wordt gerecycled en hergebruikt.