Overheid wil toezicht op sollicitaties en werving vanaf 2018

De overheid wil dat iedereen evenveel kans heeft op werk en eerlijk wordt behandeld tijdens sollicitatieprocedures. Inmiddels lijkt de overheid overtuigd dat discriminatie op de arbeidsmarkt niet zozeer van uitzendbureaus en andere intermediairs afkomstig is maar meer vanuit de opdrachtgevers en de reguliere bedrijven die specifieke eisen stellen aan kandidaten.

Uitzendbureaus en bedrijven
Er wordt gesproken over discriminatie op de arbeidsmarkt. Toch is de omvang van deze discriminatie niet duidelijk in beeld. Er zijn wel onderzoeken gedaan op basis van steekproeven waarbij uitzendbureaus bewust door een acteur of mystery guest zijn benaderd met discriminerende verzoeken. Uit deze onderzoeken werden voorbarige conclusies getrokken dat een aantal intercedenten van uitzendbureaus wel bereid zouden zijn om de discriminerende verzoeken te laten meewegen in de werving en selectie van kandidaten. Het is echter te kort door de bocht om daar uit te concluderen dat de gehele uitzendorganisatie of de gehele uitzendsector discrimineert.

Inspectie SZW
De overheid ervaart ook dat het moeilijk is om precies in kaart te brengen hoe bedrijven en organisaties sollicitanten selecteren en waar ze op letten tijdens sollicitatieprocedures. Om die reden wil de overheid toezicht op sollicitaties en werving. Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aan het onderzoeken hoe Inspectie Sociale Zaken en werkgelegenheid oftewel de Inspectie SZW het toezicht op werving- en sollicitatieprocedures met betrekking tot discriminatie het beste kan uitvoeren.

Mystery calls en mystery guests

Waarschijnlijk worden de teksten van de vacatures van bedrijven en uitzendbureaus doormiddel van steekproeven gecontroleerd. Ook zullen er gesprekken worden aangegaan met uitzendbureaus en bedrijven doormiddel van mystery calls en mystery guests. Deze mystery calls en mystery guests voeren gesprekken met bedrijven om te kijken hoe deze reageren op in dit geval discriminerende verzoeken en opmerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van telefoontjes en bezoeken door acteurs en onderzoekers onder een andere naam.

Discriminatie
Hoewel men bij veel onderzoeken tot nog toe de nadruk legt op etnische achtergrond, ras en huidskleur kan discriminatie ook op andere gronden plaatsvinden. Denk hierbij aan medische aspecten maar ook op basis van leeftijd. Daardoor vallen bepaalde groepen over de zijlijn op de arbeidsmarkt en doen in feite niet mee. Dat is jammer want mensen moeten worden beoordeeld op wat ze kunnen en niet op wie ze zijn of wat voor achtergrond ze hebben. De overheid probeert grip te krijgen op discriminatie op de arbeidsmarkt. De vraag is nog of ze met mystery calls en mystery guests en andere steekproeven wel duidelijk een positief effect kan realiseren op de arbeidsmarkt.