Overheid wil in een onzekere markt toch flexwerk aanpakken vanaf 2019

De overheid van Nederland wil flexwerk voor bedrijven minder interessant maken. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft hiervoor verschillende bepalingen. Deze wet komt niet als een verassing. De Nederlandse overheid en vakbonden maken er al jaren geen geheim van dat ze de flexibele arbeidsmarkt willen aanpakken en dat ze streven naar meer vaste dienstverbanden oftewel contracten voor onbepaalde tijd. Daardoor zou de inkomenszekerheid van werknemers worden bevordert. Dit streven is op zich goed alleen passen de doelstellingen totaal niet bij de huidige markt.
De huidige markt is extreem onzeker voor veel bedrijven. Denk aan agrarische bedrijven waarvan de helft zou moeten sluiten als het aan bepaalde politieke partijen ligt. Daarnaast is er de bouwsector die ook onder druk staat vanwege de strikstofcrisis. Dit zijn echter alleen nog maar binnenlandse problemen er zijn ook buitenlandse kwesties die het voor veel bedrijven lastig maken om meer vaste contracten te verstrekken. Denk hierbij aan de brexit en alle handelsbeperkingen die hieruit kunnen voortvloeien. Ook is er nog de spanning tussen Amerika en China waar de industrie in Europa langzaam maar zeker ook in wordt meegezogen. Amerika heeft zelfs nieuwe sancties opgelegd aan Europa waar ook Nederlandse zuivelproducenten mee te maken zullen krijgen.

Al deze factoren hebben een bijna vernietigende werking op de bestedingen van consumenten en bedrijven. Geen wonder dat de inflatie naar een extreem laag niveau is gedaald in Europa. Mensen geven minder geld uit en bedrijven zijn ook veel voorzichtiger. Dat heeft natuurlijk ook een effect op het aannamebeleid van veel bedrijven. Hoewel het tekort aan personeel groot is aarzelen bedrijven steeds meer om vaste contracten te bieden aan hun personeel. Vaste contracten brengen meer risico’s met zich mee is de gedachte. De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft echter de ontslagmogelijkheden voor bedrijven echter wel versoepeld. Het is echter de vraag of dit de gewenste uitwerking zal hebben. Verwacht wordt dat begin 2020 veel oudere werknemers zullen worden ontslagen met een langdurig dienstverband. Het ontslaan van werknemers met een lang dienstverband wordt namelijk volgend jaar aanzienlijk goedkoper door de WAB.

Dat neemt echter niet weg dat bedrijven niet snel weer mensen in vaste dienst zullen aannemen. De roep om flexwerkers zal waarschijnlijk groter dan ooit worden in 2020. De wetgeving van de overheid zal deze roep in de weg staan en dat zal waarschijnlijk tot grote frustratie leiden op de arbeidsmarkt. Ook uitzendbureaus zullen hun rol op de arbeidsmarkt moeten aanpassen. Voor uitzendorganisaties ontstaan in het komende jaar verschillende uitdagingen.